Gündem

Güvenlik soruşturması kanun teklifinde çıkartıldı!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklifteki ilk kez kamu görevi yapılacaklara yönelik yapılacak güvenlik soruşturmasını düzenleyen madde çıkartıldı.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan "İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin" maddeler metinden çıkarıldı.

Madde kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu. 

Önergenin gerekçesinde, "Maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir" denildi.

Teklif metninden çıkartılan madde, Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartları düzenleyen maddede değişiklik öngörüyordu.