Gusül abdesti nasıl alınır? Abdest alırken hangi dualar okunmalıdır?

Gusül abdesti nasıl alınır? Müslümanlığın gerekliliklerinden biri olan gusül abdesti tüm vücudun su ile yıkanmasıdır. Gusül abdesti nasıl alınır, boy abdesti alırken okunacak dualar nelerdir gibi sorular vatandaşlar tarafından internette sıkça araştırılıyor. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tanımına göre gusül kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkama olarak tanımlamıştır. Peki Gusül abdesti nasıl alınır? Boy abdesti alırken okunacak dualar nelerdir? Detaylar haberimizde

Gusül abdesti nasıl alınır? İnsanlar tarafından sıkça aranan bu konu son derece önemli kabul ediliyor. Gusül abdestinin nasıl alınacağını ve boy abdesti alırken okunacak duaların ne olduğunu merak eden vatandaşların sayısı son derece fazla. Biz de bu konuyu sizler için araştırdık. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Boy abdesti alırken okunacak dualar nelerdir? İşte detaylar...

Gusül abdesti nasıl alınır? Abdest alırken hangi dualar okunmalıdır?

GUSÜL ABDESTİ NEDİR?

Boy abdesti veya gusül (Arapça: غسل), İslam dininde bir dinî gereklilik olarak tüm vücudun yıkanmasıdır. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı guslü; kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkama olarak tanımlamıştır.

Suyun olmadığı yerde ya da kişiye göre hasta edeceğini düşündüğü soğuk su varsa, kişi Maide Suresi, 6. ayetine göre teyemmüm yapabilir, gusül abdesti almış sayılır. Uygun sıcaklıkta su bulduğu zaman teyemmüm geçersiz olur.

Bazı İslam alimleri, gusülde sadece vücudun değil ağız ve burun içinin de yıkanmasının farz olduğunu söylese de Şafii gibi mezhebler bunun gerekli olmadığı görüşündeler. Bazı özel durumlarda yerine getirilmesi gereken bu ibadetin terki günahtır.

DİĞER DİNLERDE BOY ABDESTİ

Hititler'de cinsel ilişkiden sonra yıkanıldığı bilinmektedir. Musevilik'in kutsal kitabı Tevrat'ta gusül gerektiğinde yıkanma emredilmektedir. Yahudilik'te hayızlı kadınların gusül almadan mabede girmesi, kutsal şeylere dokunması ve cinsî münasebet yasaktır. Cinsel ilişkiden sonra yıkanma Irak Sabiîlerinde ve Hindu kadınlarında vardır.

CAHİLİYYE ARAPLARINDA BOY ABDESTİ

Cahiliyye Arapları bazen cenabetlikten dolayı yıkanmayacaklarına dair yemin ederlerdi. Bedir Savaşı sonrası Ebu Süfyan, Bedir'in intikamını alıncaya kadar gusletmeyi kendisine yasaklamıştır. Müslümanların boy abdesti alırken kullandığı mazmaza, istinşak gibi tabirler İslamiyet öncesi kullanılan terimlerdir.

BOY ABDESTİNİN DİNİ DAYANAKLARI

Guslün farz oluşu kitap ve sünnete dayanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ise bu konuda 2 ayet bulunmaktadır ki bu ayetler:

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Nisa Suresi, ayet:43)
Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. (Maide suresi, ayet:6)

BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?

İslam dininde boy abdesti aşağıdaki şekilde alınmaktadır. Fakat bu İslam bilginleri tarafından gusülle ilgili hadislerden çıkarılan uygulamalardır. Guslün Kur'anda belli bir yapılış şekli belirtilmemiştir. Keza herhangi temiz bir suda yüzen kişi bile eğer buna niyet etmişse gusletmiş sayılmaktadır.

Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.

Su olmadığı durumlarda teyemmüm ile boy abdesti alınabilir.

Boy abdestinin farzları
Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
Burna su çekip yıkamak.
Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.
Boy abdestinin sünnetleri
Gusüle niyet etmek.
Besmele ile başlamak.
Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.
Avret yerini yıkamak.
Gusülden evvel abdest almak.
Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

BOY ABDESTİ ALIRKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'u Ekber

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülihi ve'l yevmi'l-ahiri ve bi'l-kaderi, hayrihi ve şerrihi mina'llahi teala ve'l-basü ba'del mevt. Haggun, Eşşedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasulühü.

Not: Burada yazılan yakın bir okuyuştur. Amentu duasını arapça yazılımından okunmalı

Amentu Anlamı:

Ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'ın yarattması ile olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v) O'nun kulu ve elçisidir.

Bu dua sure değildir. İnanmayı ifade eden bir duadır ve abdest alınırken okunmasında sakınca yoktur. Niyet ile birlikte sadece besmele de çekilmesi, gusül abdesti için yeterlidir. Fakat Amentü duası ile yapılan Gusül abdesti ibadetinizi taçlandırmış olursunuz.

Gusül abdesti nasıl alınır? Abdest alırken hangi dualar okunmalıdır? ile ilgili etiketler gusül abdesti nasıl alınır boy abdesti okunacak dualar nelerdir