Popüler Haberler |

Günlük okunacak dualar! Günlük çekilmesi gereken tesbihler! En faziletli dilek duaları!

Günlük okunacak dualar! Dua kulluğun bir parçası ibadetlerin en kolayı ve kısası, özü ve iliğidir. Dua etmek, en sıkıntılı ve can sıkıcı durumlarda bile dertlerin üstesinden gelebilmeye yardımcı olur, rahatlatır. Çoğu vatandaş, günlük okunması gereken duaların neler olduğunu merakla araştırmaya devam ediyor. Günlük çekilmesi gereken tesbihleri sizler için araştırdık. İşte, Günlük okunacak dualar! Günlük çekilmesi gereken tesbihler! En faziletli dilek duaları! Detaylar haberimizde...

Günlük okunacak dualar! Dua ibadetlerin temeli olarak bilinir. Dua etmek, en sıkıntılı ve can sıkıcı durumlarda bile dertlerin üstesinden gelebilmeye yardımcı olur. Dilek duaları, şifa duaları en çok araştırılan ve rağbet gören konular arasında yer almaktadır. Günlük çekilmesi gereken tesbihleri ve en faziletli duaları sizler için araştırdık. Mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala ibadetlerine ağırlık vermek isteyen vatandaşlar araştırmalar yapıyor. İşte, Günlük okunacak dualar! Günlük çekilmesi gereken tesbihler! En faziletli dilek duaları! Detaylar haberimizde...

Deprem duası var mı? Deprem ayetleri - Doğal afetlerden korunmak ...

GÜNLÜK OKUNACAK DUALAR!

FATİHA SURESİ;

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin

Errahmânir’rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en’amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

 

Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin her türlü dilek ve sıkıntı için önerdiği dua;
“Allahümme inni es’elüke bismiket-tâhirit-tayyibil-mübârekil-ehabbi ileyke, ellezi izâ dü’iyte bihi ecebte ve izâ süilte bihi a’tayte ve izes-tür himte bihi rahite,ve izes-tüfricte bihi ferrecte.”

Manası:

” Ey Allahım! Senin temiz,güzel,bereketli (mübarek) ve Senin katında en sevimlisi olan İsmin yüzü suyu hürmetine istiyorum.O mübarek ismin ki, O isminle sana dua edilince kabul buyurursun,Onunla Senden istenince verirsin.Onunla Senden merhamet istenince merhamet edersin.Onunla (darda kalmış olanlar tarafından) kurtuluş istenince kurtarırsın (sıkıntı ve üzüntülerini giderirsin)..Amin.

Cumartesi günü 100 kere;
“la ; İlahe İlla ente subhaneke inni küntü mine’z-zalimin.”
Pazar günü 100 kere;
” La İlahe İllal-lahü’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübin.”
Pazartesi günü 100 kere;
” La İlahe İllal-lahu Azizün Celilün,ya Aziz,Ya Celil”
Salı günü 100 kere;
” Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin sellim tesliman kesiren.”
Çarşamba günü 100 kere;
” La ilahe İllal-lahu halisan muhlisan.”
Perşembe günü 100 kere,
” La İlahe İllal-lahu halıku külli şey’in ve hüve ala külli şey’in Kadir.”
Cuma günü 100 kere;
” Sübhan-Allah ve’l-hamdü li’llahi ve la ilahe İllallahu v’aallahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim”

Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler.

Cuma günü hangi dualar - sureler okunur? Cuma gününde hangi ...

Tâhâ Sûresi 25-28. Ayetler;

Okunuşu: “ ...Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

Anlamı: …Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.” (Taha Suresi 25-28)

 

Rabbi Yessir Duâsı;

Okunuşu: “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.”

Anlamı: “Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin!”

Evden çıkarken en az üç defa okunacak dua;

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” duâsı okumalıdır.

Bu duâyı okuyan kimseye: “Bu sana kâfidir, himayeye alındın.” denilir ve şeytan ondan uzaklaşır, gider. (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

İşlerin yolunda gitmesi için okunacak dua; 

Yâ Hakim celle celalühü;

Bu mübarek isme her gün(78) defa okumaya devam edenin hacet ve dilekleri gerçekleşir.
Bu mübarek İsm-i Şerifi her gün (78) defa okumaya devam edenin işleri yolunda gider.
Bu ism-i şerifi her gün (78) defa okumaya devam eden kimseler korktukları şeylerden kurtulurlar.
Hayır kapılarının açılmasını,saadete ulaşmasını ve rızkın genişlemesini isteyen kimse her gün(78) defa okumalıdır.
Her namazın arkasından (78) defa okumaya devam eden kimsenin dereceleri yükselmesine vesile olur.