Ekonomi |

Gelir eşitsizliğini giderecek 30 milyarlık hamle!

Hükümet, vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için düğmeye bastı. Az gelişmiş illere 30 milyar liralık yatırım yapılacak, verilecek teşvik ve desteklerle kurulacak işler sayesinde 180 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

Dünyada birçok ülkenin gelir dağılımı bozulurken Türkiye'de son 15 yılda zengin-fakir arasındaki uçurum hızla kapanıyor. Hükümet, kentsel kalkınma modeli ile vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, az gelişmiş illere 30 milyar liralık yatırım yapılacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gelir seviyesi düşük illere daha fazla teşvik vereceklerini belirterek, vatandaşın yaşam kalitesini artıracak sosyal politikaları öncelik vereceklerini söyledi.

Zeybekci, "Bu illerde yatırımcı açısından cazibe merkezi haline gelebilecek yeni yatırım alanları tespit edilerek yatırımcıya sunulacak. Bazı illerimizde yeni serbest bölgeler kurulacak. Hem istihdam yaratacak hem de gelir dağılımında adaleti sağlayacak düzenlemeler yapılacak" dedi.

GELİR DAĞILIMINDA İYİLEŞME

Hükümetin gelişmişlik göstergelerini hızlandırmak için yürüttüğü sosyal politikalar, istihdam ve yatırım destekleri meyvelerini vermeye başladı. Kişi başına düşen milli gelirin 2020 sonunda 13 bin doları aşması hedeflenirken, vatandaşların yaşam kalitesini artıran yatırımlara öncelik veriliyor. Kişi başına milli gelirin önceki yıllara göre önemli ölçüde iyileştiğine dikkat çeken Ekonomi Bakanı Zeybekci "Gelir dağılımında önemli iyileşme var. Türkiye büyürken eş zamanlı olarak sosyal dengeleri iyileştirici politikalar yürütüyor" diye konuştu.

Yatırım teşvik politikalarını istihdamın artırılmasını sağlayacak şekilde uygulanmasının önemine dikkat çeken Zeybekci, "En az gelişmiş bölgemiz olan 6. Bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizdeki istihdamın artırılması amacıyla yatırım teşvik sisteminde kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Gelir seviyesi düşük iller en yüksek teşvik oranı ile destekleniyor" dedi.

140 MİLYARLIK SOSYAL YARDIM

Hükümet, son 15 yılda emeklilerden gençlere, işçiden esnafa, kadından engelliye kadar toplumun tüm kesimlerinin beklentilerini karşıladı. Son 15 yılda 140 milyar liralık sosyal yardım yapılırken, asgari ücret yüzde 450 arttı. Emekli aylıkları yüzde 98, en düşük memur maaşı yüzde 94.6 arttı. Toplam 3 milyon yoksul çocuğa eğitim desteği, 1 milyon çocuk için şartlı sağlık yardımı, 2 milyon kişiye sosyal yardım kartı verildi. Dar gelirliye 100 bin konut için tüm imkânlar seferber edildi. Prim teşvikleri 40 milyarı geçti.

2020 kişibaşı gelir hedefi 13.000 dolar
Teşvik belgesi tutarı 30 milyar TL
Sağlanacak istihdam 180 bin
Asgari ücrette 15 yıllık artış % 450

Aralarında Hakkâri, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak'ın da bulunduğu altıncı bölgede son altı yılda yaklaşık 30 milyar lira tutarında teşvik belgesi düzenlendi. Bununla bölgede yaklaşık 180 bin kişilik istihdam yaratılacak.

Kaynak: Sabah