Gündem

50 milyon dolarlık kumpasta senet ve çek tezgahı

İş adamı Fehmi Öztürk, ortakları Fırat Muşlu ve Gelecek Parti'li Cuma İçten'in kurduğu kumpaslarla dolandırıldığını iddia etmişti. Öztürk, 50 milyon dolar dolandırıldığı ve 85 milyon TL borçlu çıkarıldığı belgelere tam 3 yıl sonra ulaştı. Öztürk'ün şirket borçları karşılığında imzaladığı ve bedelini ödediği senetler nedeniyle tüm mal varlığına el kondu. Şikayet üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliyesi İstinaf Mahkemesi, hakem heyetinin verdiği kararı iptal etti.

Mevlüt Yüksel
Mevlüt Yüksel

İstanbul’da bundan 3 yıl önce bir inşaat firmasının ortakları arasında meydana gelen anlaşmazlık, inanılmaz bir kumpas zincirini ortaya çıkardı.

Son yılların en organize ve en büyük mal varlığına el koyma operasyonunda, yeni gelişmeler yaşandı.

İŞ ADAMI BELGELERE 3 YIL SONRA ULAŞTI

Fehmi Öztürk çeşitli adliyelere başvurarak, ortakları Fırat Muşlu ve Gelecek Parti'li Cuma İçten’in kurduğu kumpaslarla dolandırıldığını iddia etmişti.

Öztürk, 50 milyon dolarlık dolandırıcılığı ve 85 milyon TL'lik borcun kendisine çıkarıldığı belgelere 3 yıl sonra ulaşabildi.

Şikayetçi olan Öztürk, şirket borçları karşılığında imzaladığı ve bedelini ödediği senet ile çeklerle borçlu gibi gösterilerek, tüm mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Gelecek Parti'li Cuma İçten ve İş adamı Fehmi Öztürk


KUMPASLARIN DETAYLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR

Öztürk, açtığı davalarda ortağı Muşlu'nun şirketin hisselerinin içini boşaltarak, kendisini borçlu çıkarmaya çalıştığı iddia etti. 

Öztürk’ün ifadesine göre; 40 yıllık birikimi ve elde ettiği servetine şöyle el konuldu:

''Fehmi Öztürk ve Fırat Muşlu’ya ait Durak A.Ş. şirketi, finansman sağlamak için, 2017 yılında Kuveyt Türk Bankası’ndan kredi kullandı. Bankadan çekilen kredinin 1 miyon TL’lik bölümü, Fırat Muşlu tarafından 'malzeme bedeli' adı altında, AYD şirketine, yani kendisini Durak A.Ş.’nin gizli ortağı olduğunu, dost meclisi ifadesinde açıkça dile getiren, iş adamı Ali Aydınlı’nın eşi, Hatice Aydınlı’nın şirketine aktarıldı.

İş adamı Ali Aydınlı da, şirketine giren bu 1 milyon TL’lik bedeli, aynı anda Durak A.Ş.’nin başka bankadaki hesabına yolladı. Bu para, Öztürk’ün ortağı Fırat Muşlu’nun isteği üzerine, hemen kendi özel şirketi olan Durak Tekstil hesabına havale ettirildi.

İş adamı Muşlu, kendi şirketine havale ettirdiği bu parayı, üç ay sonra Cuma İçten'in kuracağı sözde tahkim heyeti ile rüşvet almaktan hakkında dava açılan bilirkişiye sunduğu düzmece belgede, Fehmi Öztürk’ün hesabına yazdırarak ortağını kendisine borçlu gösterdi.

İş adamı Ali Aydınlı ve Fehmi Öztürk


ENELKA ŞİRKETİ VİLLALARI SATTI PARAYI ALDI AMA SENETLERİ İADE ETMEDİ

Muşlu’nun yaptığı bu muhasebe oyunu, bir başka ticari anlaşmada da uygulandı.

Hollanda kökenli Enelka adlı inşaat firması ile yapılan villa alışverişinde bu durum şöyle ifade edildi;

Enelka Taahhüt İmalat ve Ticaret Limited şirketi ile villa satışı için anlaşmalar yapıldı. Öztürk’ün kişisel kefaleti ve senetleri karşılığında, villalar sahiplerine teslim edildi. Villa sahipleri kalan borçlarını, Önder Baba adlı çalışan ve sorumlu kişi aracılığı ile Durak A.Ş.’ye ödedi. Ancak Enelka şirketi, Fehmi Öztürk’e ait kişisel senetleri iade etmez ve Durak A.Ş.’yi borçlarına karşılık ellerinde tuttu. Enelka bu durumu, iki ortağın anlaşmazlığı sırasında devreye giren Cuma İçten’e, Muşlu ve Durak A.Ş.’nin kendilerine, 12 milyon 800 bin dolar borçlu olduğunu ifadelerinde anlattı.

SÖZDE TAHKİM HEYETİ İLE PLAN DEVAM EDER

Öztürk ile Muşlu arasındaki anlaşmazlık için devreye giren İçten, Ocak 2018'de kendisi ile beraber, Şükrü Derici, Selahattin Tavusbay, Bayram Karakoç ve Süleyman Özdemir’den bir dost meclisi yani hakem heyeti oluşturdu.

İçten bu meclisle iki ortağı uzlaştırma bahanesi ile Öztürk’ten elindeki şirket hisselerini
alır ve kendilerine senetler imzalattı.

Ancak İçten ve dost meclisi üyeleri, Öztürk’ün şirket hisselerini borçlu olduğu bahanesiyle şirketine “tedbiren” el koyduklarını belirtti.

Durak A.Ş.şirket hisseleri ve senetler ile çekler, Öztürk’den alındıktan sonra, asıl kumpaslar başladı.

Mahkemelerde ortaya çıkan belgelere göre, Muşlu’nun Enelka şirketine, herhangi bir ödeme yapmadığı belirtilerek, iş adamı Öztürk ve tüm ailesinin, her türlü taşınır ile taşınmaz mallarına el kondu. Kumpaslar burada bitmedi ve devam etti. Bu arada, inanılmaz bir oyuna geldiğini anlayan Öztürk, hemen Enelka şirketine noter aracılığı ile ihtarlar çekerek durumu bildirdi ve hesap mutabakatı talep etti. Ancak tüm ısrarlı aramalarına rağmen, Enelka şirketinden, hiçbir şekilde cevap alamadı.

İş adamı Fehmi Öztürk’ün şikayetçi olduğu ortağı Fırat Muşlu...

 

ALACAKLI HOLLANDALI FİRMA İCRA TAKİBİNİ YAPMADI

Muşlu ve Durak A.Ş.’den villa satışından 12 milyon 800 bin dolar alacağı olduğunu iddia eden Enelka şirketi, ilginç bir şekilde alacaklarına karşılık icra takibi yapmadı. Bunun nedeni ise, 10 Temmuz 2018 tarihinden sonra anlaşıldı. Bu tarihte, İçten ve dost meclisi, Öztürk’ten alınan ve borca karşılık olduğu iddia edilen belgeleri, Muşlu’ya devretti.

Fırat Muşlu’da elindeki senetleri Öztürk aleyhine icraya koydu. Burada Enelka şirketi, asıl borçlu olan Muşlu’ya, hisseleri devrettirilen Durak A.Ş.’ye karşı, süresi içerisinde takibi ve Öztürk ile hesap mutabakatı da yapmayarak, aynı kumpasa bilerek ya da bilmeyerek ortak olmuş oldu.

İŞ ADAMINA 3 AYAKLI ÇÖKME OPERASYONLARI

Öztürk’e bir başka darbe de, dost meclisinde bulunan Şükrü Derici ve Selahattin Tavusbay’dan geldi.

Önce Derici, Durak A.Ş. firmasına finansman sağlamak üzere, Ekim 2017 tarihinde, Öztürk’ün oğlu Erhan Öztürk’ün sahibi olduğu, Sarıyer’de bulunan iki adet daireyi teminat olarak istedi.

Bu dairelerin Şükrü Derici’ye devri için Muşlu ve Derici’nin ortak tanıdığı, CHP eski milletvekili İlhan Özkes’in oğlu, emlakçı Muhammet Özkes’e vekalatname verildi.

Muşlu ile Öztürk’ün anlaşmazlığı sırasında, iki dairenin tapusu, Özkes tarafından, Muşlu’nun eşi Ebru Muşlu’ya devredildi.

Burada kumpasa uğrayan Öztürk’e, Şükrü Derici tarafından, Durak A.Ş. şirketi yerine, finans oluşturma vaadi ile aldığı 22 milyon TL’lik çekleri, kişisel alacağı gibi gösterilerek icra takibi yapıldı.

Bu sırada Derici, Öztürk’ün borcunu yüksek göstermek için, kendisine borcuna karşılık yolladığı 400 bin TL havaleyi bile, Öztürk’e borç olarak yazdığı tespit edildi.

Ardından aynı dost meclisindeki diğer İş adamı Tavusbay da kredi teminine, teminat oluşturmak için Öztürk’ün oğlu Ercan Öztürk adına İkitelli’de bulunan iş merkezine, Yakuplu’daki bir villaya ve diğer oğlu Erkan Öztürk’e ait Sultanahmet’teki otellere ayrıca yine Ercan Öztürk ile kendi oğlu Soyhan Tavusbay’ın ortak olduğu inşaat şirketine el koydu.

İş adamı Fehmi Öztürk ve Selahattin Tavusbay (sağda)

 

DOST MECLİSİ’NİN İNANILMAZ OYUNUNU İSTİNAF MAHKEMESİ BOZDU

Öztürk’ün, adliyelere verdiği şikayet dilekçeleri ile dost meclisi kumpası gerçeği de gün yüzüne çıktı.

Bu dilekçelere göre, ”Dost Meclisi” adı altında oluşan grubun, Öztürk’e ait şirket hisselerine, ”tedbiren” kılıfı ile el koyulması sırasında işledikleri suça, yasal statü kazandırmak için, kendilerini mahkemeye yerine koydukları anlaşıldı.

Bu durum karşısında, işledikleri çeşitli suçlardan ve kumpaslardan kurtulmak isteyen Cuma İçten ve üyelerinin, dost meclisini tahkim kılıfına büründürmeye çalıştı.

Ancak, sözde tahkim heyeti olduklarını ifade eden üyelerden olan Selahattin Tavusbay, Şükrü Derici ve Cuma İçten’in, Durak A.Ş’den “alacaklı kişiler” olduğu belirlendi.

Bu kişilerin alacaklı olmaları ile yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, tahkimde yer almalarının, yasal olarak mümkün olmadığı ortaya konulur. Cuma İçten tarafından gönderilen WhatsApp mesajı ile (yargıya intikal etmiş) “alacaklarını garanti edilmek” sözü ile suç işlendiği sabit görüldü.

Bununla beraber, dost meclisindeki kişilerin, usulsüz ve yasa dışı olarak tahkim üyesi oldukları da, İstanbul Bölge Adliyesi İstinaf Mahkemesi,14’üncü Hukuk Dairesi tarafından oluşturulan, 2018’e esas kararı ile “kamu düzenine aykırı,infazı mümkün olmayan gerekçesi ile sözde tahkim heyetini ile kararlarını, hakem heyetinin topluca reddedilmesine rağmen,red konusunda açılmış olan, İstanbul 6.Ticaret Mahkemesi’nde açılan, 2018’e 681 esas sayılı,dost yani hakem heyetini iptali davası sonucu beklenmeden, tahkim yargılamasının alelacele ve taraflı sonuçlandırıldığını, hakem heyetinin reddi için haklı sebeplerin bulunduğu, hakem heyetinin kendilerini yetkilendiren tahkim sözleşmesindeki hükümlere uymadığını, keyfi kararlar aldığını, sözleşmen kapsamının dışına çıktıklarını, çeşitli iletişim kararlarını kullanarak, hukuka aykırı kararlar verdikleri” gerekçesiyle iptal etmesiyle açığa çıktı.

YARGI VE KAMUOYU SAHTE BELGELERLE ALDATILDI

Mahkemelere verilen belgelerde Öztürk, hem Durak Plus A.Ş. alacaklıları tarafından borçlu gibi icra takiplerine maruz bırakıldığı gibi, aynı miktar gösterilen borçlar da, Fırat Muşlu tarafından, sanki bu borçları kendisi ödemiş gibi gösterildi.

Öztürk'ün sözde tahkim heyeti tarafından borçlu çıkarıldığının belirlendiği ifade edildi. Yine bu borçların, rüşvet alırken yakalanan bilirkişiye sunulan düzmece raporla da, mahkemeye tasdik ettirilmek istenilip, hem yargı, hem de kamuoyunun da aldatıldığı ortaya çıkarıldı.

Dost Meclisi Üyesi Şükrü Derici