Erdoğan 8 genelgeyi yürürlükten kaldırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1982 ile 2011 yılları arasında yayımlanmış ancak artık uygulama imkanı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen 8 genelgeyi yürürlükten kaldırdı. Diğer yandan yurt dışında yürütülen faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bir genelge de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu kararı ile yürürlükten kaldırılan genelgeler şöyle:

1982/61 sayılı şehir içi kısa mesafelere gönderilecek evrak ve dokümanlarla ilgili genelge, 1987/4 sayılı öğrenci kredileri ile ilgili genelge, 1994/22 sayılı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin genelge, 1997/40 sayılı fiili ihracatta aranacak belgelere ilişkin genelge, 1999/7 sayılı Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar'daki Müslüman Devlet ve Toplulukları ve diğer Türk ve kardeş topluluklarla çeşitli alanlardaki çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki gerekli koordinasyonun sağlanması görevinin Dışişleri Bakanı tarafından yürütülmesine ilişkin genelge, 1999/8 sayılı bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk ve kardeş topluluklar ile çeşitli alanlardaki ilişkilerin sürdürülmesine yönelik koordinasyon için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurullar oluşturulmasına ilişkin genelge, 1999/61 sayılı ofset uygulamalarına ilişkin genelge, 2011/11 sayılı İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulunun kurulmasına ilişkin genelge.

Erdoğan 8 genelgeyi yürürlükten kaldırdı!

YENİ YAYIMLANAN GENELGELER

Yurt dışında yürütülen faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye'nin küresel çapta faaliyetler yürüten bir aktör olması ve iletişim kanallarındaki çeşitlilik ve kolaylık nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla temaslarında ve uluslararası örgütler ile forumların etkinliklerine katılımlarında büyük bir artış yaşandığı ifade edildi.

Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin çok yönlü bakış açısı ve mevcut hassasiyetlerin dikkate alınarak yürütülmesi, dış temsilde birlik ve etkinliğin sağlanması, ülke menfaatlerinin en iyi biçimde korunması ve mükerrerlikler nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi için dış ilişkilerin her boyutunda ilgili kurum ve kuruluşların, Dışişleri Bakanlığıyla yakın danışma ve eşgüdüm içinde olması gerektiği ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile müteakip bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür' hükmü ile 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 128'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanını yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakereleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle yürütmek, Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerini tüm boyutlarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle tesis etmek, yürütmek, yönlendirmek, geliştirmek ve ülkenin çıkarlarını korumak' hükmü gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşları, sürekli veya geçici olarak yurt dışına gönderilen görevlileri aracılığıyla gerçekleştirecekleri temasları ile çeşitli vesilelerle ülkemize davet etmeyi öngördükleri kişiler hakkında Dışişleri Bakanlığıyla her aşamada eşgüdüm ve işbirliği içinde hareket edeceklerdir."

Genelgede, Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda üst düzey kişiler tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde de Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde olunacağı ifade edildi.

Söz konusu genelge ile 1982/69 sayılı uluslararası ilişkilerin etkin, uyumlu, koordineli ve önceden belirlenen prensiplere göre yürütülmesine ilişkin genelge, 2004/3 sayılı uluslararası ilişkilere dair genelge ve 2017/4 sayılı yurt dışında yürütülen faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili genelge de yürürlükten kaldırıldı.

 

Erdoğan 8 genelgeyi yürürlükten kaldırdı! ile ilgili etiketler Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Türk