Ekonomi

EPDK'dan dağıtım şirketlerinin giderleri tüketiciye yansıtılacak iddialarına yanıt

Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan ''Dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat giderleri tüketiciye yansıtılacak'' iddialarına ilişkin, ''Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı iddiaları doğru değil'' açıklamasında bulundu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer, elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat giderleri vatandaşın faturasına yansıtılacağını iddia etti.

Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu, ''giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı'' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan ve dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğdeki temsil ve ağırlama giderlerine yönelik yanıltıcı yorumlara dair basın açıklamamız aşağıdadır.

Söz konusu giderler dönem net karı ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında da mali mevzuata göre dikkate alınan giderlerdir. Bu giderler sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenleme ile bu giderlere tavan ve limit getirmiştir.

Dolayısıyla mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir.

Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır.

İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır, reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir. "