Yaşam

Enver Paşa'nın ismi Türk nüfus kayıtlarında neden yok? / ÖZEL HABER

ÖZEL HABER / Türk tarihinin tartışmalı isimlerinden, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında etkin olan, Enver Paşa hakkında çok ilginç yeni bilgiler ortaya çıktı.

1922 yılında, Türk-İslam ülküsü uğrunda savaştığı Orta Asya'nın Pamir Dağları eteklerinde, atıyla, Rus ordusunun üzerine doğru elinde kılıcı hücum ederken şehit olan Enver Paşa'nın tarihten silinmek istendiği belirlendi.

SuperHaber'in edindiği bilgilere göre, bazı tarihçiler tarafından büyük bir faciaya dönüşen Sarıkamış Harekatı'nın sorumlusu olarak gösterilen ve yıllar boyunca günah keçisi ilan edilen Enver Paşa'nın torunları "veraset ilamı" çıkarmak için devletin ilgili kurumlarına müracaat ettiklerinde hiç beklemedikleri bir cevapla karşılaştı.

Yasal belgeye ulaşmak için yılllardır verdikleri mücadeleden olumlu sonuç alamayan aile, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Ordu ve Kafkas İslam Ordusu komutanı olarak ülkesine önemli hizmetleri bulunan Enver Paşa'nın Türk nüfus kütüklerinde kaydı bulunmadığını öğrendi!

Enver Paşa'nın aynı zamanda Şehzade Süleyman'ın kızı olan, eşi Naciye Sultan'ın nüfus kaydının bulunduğu defterdeki ilgili sayfanın da yırtıldığı ortaya çıktı.

SADECE GENELKURMAY'DA KAYDI VAR!

Enver Paşa'nın Türk nüfus kütüklerinde isminin yer almaması büyük şaşkınlığa neden olurken, paşanın yalnızca Genelkurmay Başkanlığı arşivinde kaydı bulunduğu tespit edildi.

KAHRAMANLIĞI ÜNLÜ ÇİZGİ ROMANA KONU OLMUŞTU

Dünyada cesur ve kahraman bir Türk subayı olarak bilinen Enver Paşa'nın, Rus ordusunun üzerine, kahramanca atılıp şehit olması ünlü çizgi roman Corto Maltese'in maceralarına da konu olmuştu.

İşte Corto Maltese'deki o duygusal sahne...  

- ENVER PAŞA KİMDİR ?

Enver Paşa 1821 yılında İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde öğrenim gördü. Harp Okulunu 1899'da piyade teğmeni olarak bitirdikten sonra, 1903'te kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisinden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Selanik'teki Üçüncü Ordu'da görevlendirildi. Kolağalığı ve kurmaylıktan sonra 1906 yılında binbaşılığa terfi etti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Makedonya'daki ihtilal hareketine katıldı. İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra "Hürriyet Kahramanı" olarak anılmaya başlandı.

1908'de Genç Türkler İhtilali ile yıldızı parlayan Enver'in hızlı yükselişi 1913'te Yarbayken yine aynı senenin sonlarında Albaylığa, 19 gün sonra 1 Ocak 1914'te Paşalığa yükselmesi ile başlar. 23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakki tarafından düzenlenen Babıali baskınına katıldı. Sadrazam Kamil Paşanın istifasını sağladı. Böylece İttihat ve Terakki Cemiyetinin iktidarı ele geçirmesinden sonra, Edirne'nin kurtarılmasında önemli rol oynadı. Bu başarısından sonra albaylığa ardından da tuğgeneralliğe yükselen Enver Paşa, 1914'te de Sait Halim Paşa hükümetinde Harbiye Nazırı oldu. Şehzade Süleyman'ın kızı ile evlendi. Orduda bazı düzenlemeler yapan Enver Paşa, Fransız modeli yerine Alman stilini uyguladı.

I. Dünya Savaşı'nın yenilgi ile sonuçlanması üzerine, Almanya ve Rusya'da Türk halklarının bir araya getirilmesi amaçlı pek çok mücadelede bulunmuş, Sovyet hükûmetinin desteğini kaybettikten sonra Orta Asya'daki Türk halklarını ayaklandırmak amacıyla gittiği Türkistan'da Bolşeviklere karşı yaptığı bir çatışma sırasında ölmüştür.

1914'te Padişah Abdülmecit'in torunu (Şehzade Süleyman'ın kızı) Naciye Sultan'la evlenerek Osmanlı hanedanına damat olmuştur. Bu evlilikten Türkân Mayatepek (ö.1989) ve Mahpeyker Ürgüp adlı kızları ve Ali Enver Akoğlu (1921-1971) adlı bir oğlu vardır. Enver Paşa, Genel Kurmay eski başkanlarından Kazım Orbay'ın da kayınbiraderiydi.

1922 Şubat'ında komutasında topladığı Basmacı birlikleri ile Duşanbe'yi ele geçirdi ve oradaki Sovyet garnizonunu tutsak aldı. Ardından Horasan üzerine yürüyerek Kızıl Ordu birliklerinin Buhara ve Horasan'dan çekilmelerini istedi. 28 Haziran 1922'deki Kafiran Savaşı'nı kaybettikten sonra dağlara çekilmek zorunda kaldı. 4 Ağustos 1922'de Kurban Bayramı sırasında Tacikistan'da, Belçivan yakınlarında Agop Melkovian komutasındaki Bolşevik Ruslara karşı yapılan bir çarpışmada üzerine düşen havan topuyla hayatını kaybetti ve Çeğen köyüne gömüldü.