Popüler Haberler |

En etkili şifa duaları! H.z Muhammed'in şifa duası!

Şifa aynı zamanda deva demektir, dualarında hem ruha hemde bedene iyi geldiği birçok kişi tarafından bilinir. Hastalandığında şifa bulmak adına dua eden birçok kişi arama motorlarında en tesirli şifa dualarını araştırmaya devam ediyor. İşte, En etkili şifa duaları! H.z Muhammed'in şifa duası! Detaylar haberimizde...

Çoğu kişi hasta olduğunda tedavi sürecindeyken dua etmeyide ihmal etmeyip, ruha ve bedene tesiri olan duanın gücüne inanıp ellerini semaya kaldırır. Hastası olan, yada hastalıklarından kurtulmak isteyenler en etkili duaları arama motorlarında araştırmayı sürdürüyor. İşte, En etkili şifa duaları! H.z Muhammed'in şifa duası! Detaylar haberimizde...

EN ETKİLİ ŞİFA DUALARI!

Kur’ân-ı Kerim’de bulunan şifâ âyetleri; sağlık için duâ, şifâ için duâ, hasta duâsı, hastalara şifâ duâsı arayanlar için en etkili şifâ duâlarıdır.

Tevbe Sûresi, 14/15. âyet;
Ve yeşfi sudûre kavmin mu'minîn. (mu'minîne).

Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

İsrâ Sûresi, 82. âyet;
Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)....

“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Şuarâ Sûresi, 80. âyet;
Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Fussilet Sûresi, 44. âyet;

Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')...

“…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

Bismillahirrahmanirrahim;

Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Anlamı: Sağ elini vücudunuzda rahatsız olduğunuz yere koyup yedi defa mesh eyleyin ve her meshte: ''Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım! deyin.” (İbn Hanbel, IV, 217)

Peygamber Efendimiz hasta olduğunda okuduğu dua;

Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selâm 40)

 

H.Z MUHAMMED'İN ŞİFA DUASI!

Âise (r.a.)”den rivâyete göre Rasûllah (s.a.v.); hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi;

Arapça söylenişi:
“Ezhib”l be’’se Rabbin”nasi esfi ve entes’’safi la sifae illa sifauke, sifaen la yügadiru sekama” (İbn Mace, Tıb, 35, 36).
Türkçe anlamı:
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerifi (7008)
KÜTÜB-İ SİTTE HADİS-İ ŞERİFLERİ
Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm (hastalığım sırasında) bana geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Bana: “Seni, Cebrail’in bana getirdiği dua ile tedavi etmeyeyim mi?” buyurdular.
Ben: “Annem babam sana kurban olsun ey Allah’ın Resülü! Evet!” dedim.
Okudular;
Bismillahirrahmanirrahim
“Bismillahi erkîke vallahu yeş ike min külli dâin fike min şerri’n-neffasâti fi’I-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased
Türkçe çevirisi:
Allah’ın adıyla sana okuyorum, sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, hased ettikleri zaman hasedçilerin şerrine karşı Allah şifa versin veya şifayı verecek olan Allah’tır.