Emniyet genelgesi için Danıştay'dan karar: Yürütmesi durduruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün protestolarda cep telefonu ile ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesi ile ilgili Danıştay'dan karar çıktı. Genelgenin yürütmesinin durdurulması kararı veren Danıştay, temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceğini vurguladı.

Danıştay 10. Dairesi, polisin olduğu olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Yer alan kararda, söz konusu genelgesinin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini öne sürerek protestolarda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelge yayımladı.

Genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" belirtilirken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade edildi.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.

Emniyet genelgesi için Danıştay'dan karar: Yürütmesi durduruldu ile ilgili etiketler Danıştay Emniyet genelge kamera cep telefonu