Popüler Haberler

Emeklilik öncesi kalan yıllık izinleri kullanmak zorunlu mu?

Emeklilik öncesi yıllık izinleri kullanmak zorunlu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çalışanlar hakları konusunda araştırmalara devam ederken bir kurumda çalışan memur, emekli olmadan yıllık izinlerini kullanmak zorunda mı merak ediyor. İşte detaylar...

Emeklilik öncesi yıllık izinleri kullanmak zorunlu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...


EMEKLİLİK ÖNCESİ KALAN YILLIK İZİN KULLANILABİLİR Mİ?

Memurun yıllık izni ile ilgili hükümler 657 sayılı Kanunun 103. maddesinde yer almaktadır.

"Madde 103 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir."

Bu hükme göre, yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilmektedir. Devlet Memurları Kanununda, Devlet memurlarına, kullanılmayan izin süreleri için ödeme yapılmasına imkan veren bir düzenleme ise bulunmamaktadır.

Memur emekli olmadan kalan yıllık izinleri kullanmak zorunda mı?

657 sayılı Kanununda ve 5434 sayılı Kanununda, emekli olmadan önce yıllık izinlerin kullandırılmasını öngören bir düzenleme ise bulunmuyor.

Yıllık izinlerin kullanımına dair sadece, 103. madde hükmü olup, bu hükme göre de, zamanın amirce uygun görülmesi gerekmektedir. Diğer kurum personeline yıllık izin veriliyor ama size verilmiyorsa yıllık izin için dava açılabilie.

Öte yandan kamu kurumları genel olarak, emeklilik öncesinde, memurlara kalan tüm izinlerini kullandırıyor. Mevzuatta, yıllık izin kullanılmadan emekli olmayı engelleyen bir hüküm yer almıyor. Emeklilik, hizmet ve yaş şartları oluştuğunda başka herhangi bir şart aranmaksızın talep üzerine yapılıyor.