Ekonomi |

Dikkat! O başvurularda süre uzatıldı...

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin başvuru süresinin uzatıldığı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamında sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin başvuru süresi 31 Mart 2019 tarihinin mesai bitimine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şöyle:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden:

MADDE 1 – 7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2019 yılı uygulamaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümlerince 2019 yılı için yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.