Ekonomi |

Dijital bankacılık düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen yönetmeliğe göre dijital bankalar aksi belirtilmediği sürece, kredi kuruluşlarının gerçekleştirebileceği tüm faaliyetleri yerine getirebilecek.

Elektronik bankacılık hizmetleri veren şubesiz bankaların faaliyetlerine ve bu hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, dijital bankaların faaliyet izni alabilmesi için gerekli olan asgari ödenmiş sermaye tutarı, 1 milyar TL olarak belirlendi.

FİZİKSEL ŞUBE OLMAYACAK

Dijital bankalar genel müdürlük ile genel müdürlüğe bağlı hizmet birimleri dışında muhabirlik, acentelik, temsilcilik gibi her ne ad altında olursa olsun teşkilatlanmaya gidemeyecek, fiziksel şube açamayacak, genel müdürlüğe bağlı hizmet birimlerini amacı dışında fiziksel şube gibi kullandıramayacak, dijital ortamda gerçekleştirilecek olanlar hariç kiralık kasa ve emanete alma işlemleri ile saklama hizmetlerini sunamayacak.

Dijital bankaların, müşteri şikâyetlerini ele almak üzere en az bir fiziksel büro kurması zorunlu olacak. Dijital bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık dağıtım kanalları için taahhüt edilen süreklilik yüzdesi yüzde 99.8’den daha düşük bir değer olamayacak.

Dijital bankanın, faaliyet izni için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarını 2.5 milyar TL’ye çıkarması halinde, dijital bankanın yapacağı başvuru üzerine BDDK, bu bankalar için getirilen faaliyet kısıtlamalarının tamamen ya da uygun göreceği bir geçiş planı çerçevesinde kademeli olarak kaldırılmasına karar verebilecek.

SERVİS MODELİ UYGULANACAK

Servis bankası yalnızca yurt içinde yerleşik arayüz sağlayıcılara ve yalnızca kendi faaliyet izinleri çerçevesinde servis modeli bankacılığı hizmeti verebilecek. Bankalar arayüz sağlayıcı olamayacaklar.

Kredi tahsis kararı da dahil olmak üzere, arayüz sağlayıcının arayüzü üzerinden servis modeli bankacılığı yoluyla, müşteriye bankacılık hizmetlerinin sunulup sunulmamasına servis bankası karar verecek ve müşteriye sunulacak bankacılık hizmetleri servis bankasının bilançosu üzerinden gerçekleştirilecek.

Dijital banka faaliyeti izni almış bankaların elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunmak istemesi halinde yönetmelik çerçevesinde ayrı bir başvuru yapılması gerekmeyecek. Bu bankalar için yönetmeliğin dijital bankalarla ilgili hükümleri uygulanmayacak.