Yaşam |

Ali Rıza Demircan'dan ezber bozan eşcinsellik yazısı!

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, Kur'an'ı Kerim'de eşcinselliğe ilişkin eleştirileri Mirat Haber'deki köşesinde seri halinde yazmaya devam ediyor. Demircan Hoca'dan "Allah’ın kitabı Kur’ân’da eşcinselliği ve faillerini yerici vasıflar -4" başlıklı yazıda tam anlamıyla ezberleri bozuyor. Demircan, "AB'ye girmek istemek eşcinselliğe onay vermektir" diyor.

İşte Ali Rıza Demircan'ın "Allah’ın kitabı Kur’ân’da eşcinselliği ve faillerini yerici vasıflar" başlıklı yazı dizisinin dördüncüsü... 

AB'YE GİRMEK İSTEMEK EŞCİNSELLİĞE ONAY VERMEKTİR

Önceki yazılarımızda eşcinsellik Kur’ân’da 11 surede 11 yerici vasıfla yer alıyor bilgisini vermiştik. Bunlardan üçü eşcinsellikle ve sekizi de eşcinsellerle ilgilidir. Şimdi ilk üçünü kısaca bunları vereceğim.
Allah’ın Kitabı Kur’ân’da Eşcinselliği Yerici Vasıflar
Fahişe
Fahişe(Araf 80; Ankebût 28; Neml 54)
Eşcinsellik için Kur'ân Fahişeder, zinaya da Fahişe der. Ne demek Fahişe?Son derece çirkin, sağlıklı insan doğasının iğreneceği söz ve iş, eşcinsellik böyle bir iğrenç ilişkidir. Zina da öyledir ama erkeğin kadına, kadının erkeğe eğilimi fıtridir. Eşcinsellik böyle değil. Allah insanları erkek ve kadın olarak yaratmıştır. Bilimsel verilere göre de Üçüncü bir cins yok ve Allah her insana organlarını belli işlemleri görmek için vermiştir. Üreme organının, sindirim organının işlevleri ayrıdır. Her organ kendi görevini yapar. İnsanlık çıldırdı. Hazreti Musa'ya ve Harun’a: “Sizin Rabbin Kimdir?” diye soran Fravuna Hz.Musa’nın diliyle verilen şu cevap muhteşemdir:
“Rabb'imiz yarattığı her biri varlığın/organın doğasına yapması gerekenleri kodlayandır.” (Tâ-Hâ 20/50)
Kalp kendi işini görür, karaciğer ve diğer organlar da öyle. Sindirim aygıtı dübür/anüs de kendi işini görür.
Münker
Münker (Ankebût 29)
Eşcinsellik Münker’dir. Nedir Münker?Allah'ın, Peygamberimiz Hz.Muhammed dahil bütün Peygamberlerinin ve olgun aklın ve bilimsel verilerin reddettiği ve edeceği söz, iş ve davranıştır.
Allah homoseksüelliği fahişe ve de Münker olarak vasıflandırken bir de Habâis, olarak yerer.
Habâis
Habâis (Enbiya 74)
Habîse’nin çoğulu bir kelime olan Habâis, maddeten ve manen pis mi pis olan her şeydir. Kur’ân sisteminde Eşcinsellik de böyledir.
Allah’ın Kitabı Kur’ân’da Eşcinselleri Yerici Vasıflar
Eşcinselliğin yerildiği bu üç vasıtan sonra eşcinselleri takbih eden/yeren vasıflara da geçebiliriz. Bu sekiz vasıf şunlardır:
Müsrifîn:
Eşcinseller müthiş bir ifade ile müsriflikle yani israfçılıkla yerilir. İsraf gereksiz ve meşru olmayan şekilde harcamadır. Lezbiyenlik dahil Eşcinsellik bağlamında israf, hayat maddesi olan spermleri/yumurtaları telef etme anlamına gelir. Çünkü eşcinseller Allah’ın koyduğu üreme kanununa fikren ve fiilen başkaldıran insanlardır. (Zariyat 34)
Müfsidîn:
Eşcinseller israf ediciler olduğu gibi ifsad edicilerdir. Daha açık bir anlatımla onlar evlilik yoluyla erkekle kadın arasında yaşanması gereken cinselliği kendi cinslerine yönelerek doğal akışından çıkaranlar/bozgunculuk yapanlardır. (Ankebût 30)
Mücrimîn:
İmansızlık ve isyan anlamına suçlar işleyenlerdir. Eşcinseller eşcinselliği meşru görerek ve doğuştanlığını savunarak imansızlığa ve itaatsizliğe yönelik suçlar işlemiş olurlar. (Zariyat 32)
Fasıkîn:
Eşcinseller Yaratan’ın insan doğasıa kodladığı değerlerin ve peygamberlerin tebliğileriyle çizdiği doğru yoldan sapan tipledir. (Enbiya 74; Ankebût 34)
Zalimîn:
Eçcinseller yapılmaması gerekeni yaparak/erkekler olarak erkeklere, kadınlar olarak de kadınlara yaklaşarak nefislerine, topluma ve insanlığa zulmedenlerdir. Bunun için de belalara/azaplara yakındırlar. (Hûd 83;Ankebût 31)
Âdûn:
Hz. Lût’un dilinde onlar “Siz azgınlaşan topluluksunuz,”anlamına Âdûn’dur. (Şuara 166)
Techelûn:
Eçcinseller Kur'ân'da Techelûn “Siz hakikat bilgisinden yoksun olan, mevcut bilimsel bilgileri de imansızlığa aracı kılan cahil insanlarsınız,” şeklinde nitelenerek de yerilir. (Neml 55)
İnnehüm Lefî Sektihim Ya’mehûn:
Eşcinseller için kullanılan bir diğer yerici vasıf da onların Rabbimiz tarafından “İnnehüm Lefî Sektihim Ya’mehûn/ manevî sarhoşluk içinde sağa sola yalpa vuran insanlar” olarak nitelenmesidir. (Hicr 72)
Feminizm ve Lezbiyenlik/Sevicilik
Türkiye'de erkekler arası eşcinsellik gibi kadınlar arası eşcinsellik olan Sevicilik/Lezbiyenlik de bir ölçüde yaygınlaşmaya başladı Feminizm hareketi ile birlikte.
Feminizmyani mahkûm ve mağdur edilen, çalışmalarına adil / eşit ücret alamayan özetlersek zalim erkek egemenliğince ezilen kadınların bir asırdan beri yaptığı sistematik mücadeledir.
Bizim için yabancı böylesi bir akımın Batı ülkelerinde çıkması doğaldı ama bunu bir yerde durduramadılar. Şimdi erkek düşmanlığı şeklinde de boyutlandı. Artık onlar için en iyi kadın erkeklerle ilişkiyi kesen, cinsel anlamda da kadın kadına yetinen kadınlardır.
Lezbiyenliğin ilk kez Hz.Lût’un toplumunda oluşup geliştiğini de hatırlatalım.
Kitlesel anlamda Hz. Lût’un erkekleri erkeklere bulaşınca kadınları da kadınlara müptela oldular. Sonunda inkâr zulümle birleşince Tarih Sahnesinden yıkılıp gittiler.
***
Böylece İslâm penceresinden bakarak eşcinselliğin haramlığına ilişkin genel bir çerçeve çizdik. İnşallah eşcinselliği haram kılıcı 11 Sûre’den yerici örneklerin yer aldığı ayetlerin mealleri ile haramlığı belirleyen diğer ayetleri ve hadisleri ve de ilgili diğer konuları inşaallah yazmaya devam edeceğiz çalışacağız.
Not:Yukarıda sunulan ilk dört makale Bilmemiz Gerekenler genel başlığı altında yaptığımız “Eşcinsellik İnsan Doğasıyla Çelişen Bir Haramdır” başlıklı televizyon programının düzenlenerek yazıya dökülmüş şeklidir.

ALİ RIZA DEMİRCAN'IN YAZISIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN