Gündem

Danıştay 'Andımız' kararının gerekçesini açıkladı

Danıştay, okullarda 'Andımız' kararının gerekçesini açıkladı. Yapılan açıklamada davanın sadece andın okutulup okutulmamasıyla ilgili olduğunun altı çizildi.

Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı. Dava konusunun sadece Andımız'ın okutulup okultulmadığının belirtildiği açıklamada, içeriğin yasalara aykırı olmadığının altı çizildi. Danıştay'ın gerekçeli kararında ayrıca mevcut yasanın Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıdığının altı çizildi.

Danıştay'ın Andımız kararındaki gerekçesi şöyle:

"Dava sadece andın okulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalar aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor"

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını geçtiğimiz aylarda bozmuştu.