Gündem

'Gergerlioğlu bir hak savunucusudur'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "Terör propagandası yapmak" suçundan verilen hapis cezasına CHP ve DEVA Partisi'nden tepkiler geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ""Kim olduğuna, kimliğine bakmaksızın, amasız, fakatsız hak savunuculuğu yapan ve emin olun bundan sonra da yapacak olan Ömer Faruk Gergerlioğlu da “terörist” olmuş! Neden?" dedi.

CHP'nin HDP'ye verdiği destek parti içinden gelen tepkilere rağmen devam ediyor. CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Kocaeli Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasının onanmasına tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kim olduğuna, kimliğine bakmaksızın, amasız, fakatsız hak savunuculuğu yapan ve emin olun bundan sonra da yapacak olan Ömer Faruk Gergerlioğlu da “terörist” olmuş! Neden? Daima halkın, hakkın ve hakikatin yanında Gelecek olsun."

BİR DESTEK DE DEVA PARTİSİ'NDEN

HDP'li Gergerlioğlu'na "Terör örgütü probagandası yapmak" suçundan verilen cezanın onanmasına bir tepki de DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay'ın cezayı onamasına tepki göstererek Gergalioğlu'na destek verdi. Yeneroğlu, yaptığı açıklamada Kararın Anayasa Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu savunarak "Gergerlioğlu’nun bizzat kendisi büyük bir haksızlığa yargı eli ile maruz bırakılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yeneroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Terör örgütü propagandasını yapma suçundan dolayı Ömer Faruk hakkında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, istinaf başvurusunun esastan reddi sonrası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanarak kesinleşmiştir. Sn. Gergerlioğlu’nun bir haber linkini alıntılayarak yapmış olduğu paylaşımın suç teşkil edip etmemesi bir yana mahkûmiyet kararının kesinleştiği dönemde Sn. Gergerlioğlu halen milletvekili sıfatına sahiptir.

'YASAMA DOKUNULMAZLIĞI GÖZETİLMESİ GEREKİRKEN...'

Karar AYM ve Yargıtay içtihatlarına aykırıdır. Sn. Gergerlioğlu, seçimden önce işlenmiş bir suç iddiası ile yargılanmaktadır. Soruşturma açıldıktan sonra 2018 yılı içerisinde yapılan genel seçimlerde milletvekili seçildiği göz önüne alındığında, yasama dokunulmazlığı gözetilerek hakkında durma kararı verilmesi gerekirken, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’ın ilgili dairesi bu hususu dikkate almamıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin açık kararı gereğince, yasama dokunulmazlığına sahip bir milletvekilinin terör örgütü propagandası suçu nedeniyle 83. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesi nezdinde değerlendirilebilmesi için “düşünce açıklamasının demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın bir tehlike oluşturması” gerekir. Oysa Yargıtay kararında Sn. Gergerlioğlu’nun paylaşımının doğrudan ya da dolaylı olarak demokratik yaşam için nasıl açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu hususunda bir değerlendirme dahi yapılmamıştır.

Öte yandan, AYM ve Yargıtay içtihatlarında terör propagandası suçu için; terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da teşvik edecek şekilde propaganda yapılmalıdır. Ayrıca propagandanın gerçekleştirildiği yer, zaman ve koşullar dikkate alındığında eylemin etkisinin toplum nezdinde yaygın bir karşılık bulması gerekir.

'YARGITAY KENDİ İÇTİHATLARINA AYKIRI KARAR VERDİ'

Dolayısıyla propagandanın düşüncenin açıklanmasının hitap ettiği kitleyi harekete geçirme potansiyeli olup olmadığı ve icra edilen fiilin, ancak açık ve yakın tehlike teşkil etmesi hususlarının bir arada değerlendirilmesi şarttır. Oysa Yargıtay kararında kendi içtihatlarına aykırı şekilde bu hususların oluştuğuna dair bir tespit yahut da değerlendirme yapmamış, suçun maddi ve manevi unsurlarını açık bir şekilde ortaya koymamıştır.

'HAKSIZLIĞA BİZZAT YARGI ELİ İLE MARUZ BIRAKILDI'

Bu minvalde, öncelikle bir milletvekili olan Sayın Gergerlioğlu hakkında verilen söz konusu karar, isnat edilen suçun Anayasa’nın 14. maddesi kapsamında yer alan istisnai suçlardan olmaması nedeniyle Anayasa’nın 83. maddesine aykırı bir şekilde yapılan yargılama neticesinde usul ve esas açısından hukuka aykırılıkları bünyesinde barındırmaktadır. Haksızlıklar ile sürekli mücadele eden Sn. Gergerlioğlu’nun bizzat kendisi büyük bir haksızlığa yargı eli ile maruz bırakılmaktadır.

Yasama dokunulmazlığı ve terör propagandası suçu kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin -bundan sonra sahip çıkıp çıkmayacağını maalesef kestiremediğimiz- içtihatları dikkate alındığında, ilk derece mahkemesinin verdiği hukuka aykırı kararın Yargıtay tarafından onanması -karşı oy yazısında da ifade edildiği gibi- hukuken izah edilememektedir."

Yorumlar
Günün Videosu
Marmara'yı kaplayan deniz salyalarının temizlenmesi için 8 Haziran'da seferberlik başlatıldı. Çalışmaların ilk başladığı yer olan Caddebostan Plajı'nda salyaların tamamen temizlenmediği görüldü. Ancak vatandaşlar buna aldırmadan yüzmeye devam etti.