Gündem |

CHP'de heykel yolsuzluğu

Anayasa Mahkemesi CHP'nin 2014'te yapılan bir heykelin ödemesinde yolsuzluk tespit etti. Heykel için 80 bin TL'ye anlaşılmış olmasına rağmen 110 bin lira civarında bir ödeme yapıldığını tespit eden AYM, aradaki farkın Hazine'ye geri ödenmesine karar verdi.

Her fırsatta israfı, yolsuzluğu önleyeceğini söyleyen CHP'nin yolsuzluğu Anayasa Mahkemi'ne takıldı.

CHP'nin bir heykel için anlaşmaya göre 80 bin TL ödeme yapması gerekirken, yaklaşık 30 bin TL ekstra ödeme yaptığı tespit edildi.

AYM'nin CHP'nin 2014 yılına ait kesin hesap incelemesinde heykel için 110.785.54 TL ödeme yaptığını belirledi.

AYM'nin kararında tespit edilen yolsuzluk ise şöyle. 

CHP, heykeltıraş ile heykel bedelinin yanısıra, gelir vergisi stopajı ve KDV'yi de dahil ederek 80 bin liralık sözleşme imzaladı.

Ancak, faturada ayrıca bu 80 bin TL'nin üzerinden yeniden gelir vergisi stopajı ve KDV hesap edilerek 110 bin 785 bin TL 54 kuruş ödendi. 

AYM, sözleşme hükümleri gereğince ödenmesi gereken tutardan 30 bin 785 TL 54 kuruşun karşılığının CHP'nin mal varlığından alınarak Hazine'ye irat kaydedilmesi gerektiğine hükmetti.