Yaşam

CHP o suça karşı harekete geçti! Mücadele için kanun teklifi hazırladı...

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda, şikayetin süreye tabi olmamasını öngören kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda, şikayetin süreye tabi olmamasını öngören kanun teklifi verdi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Buna göre, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda, şikayet süreye tabi olmayacak.

kadAna_sIiddet

TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

Teklifin gerekçesinde, Türk Ceza Kanunu'nda, takibi şikayete bağlı suçların soruşturulması ve kovuşturulması için suç tarihinden itibaren 6 aylık hak düşürücü süre düzenlendiği anımsatıldı. Ancak toplumda şiddet eylemlerine en çok maruz kalan kadın ve çocukların farklı sebeplerle 6 aylık süre içinde şikayette bulunamadığına işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Toplum içinde en çok korunması gereken kadın ve çocuklar aleyhine işlenen suçlar korku, tehdit ve benzeri sebepler yüzünden 6 aylık şikayet süresi nedeniyle soruşturulamamakta veya kovuşturulamamaktadır. Bu sebepledir ki kanunda yer alan 6 aylık hak düşürücü sürenin kadın ve çocuklara karşı işlenen hiçbir suç için uygulanmaması gerekmektedir. Teklif, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirlenen ilkelere aykırı olarak, giderek artan kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarla etkin ve samimi bir mücadele amacı taşımaktadır."

cIocugIa_sIiddet