Ekonomi

Çevre koruma harcamaları 2020'de 41,7 milyar lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı için çevre koruma harcamaları istatistiklerini açıkladı. Çevre koruma harcamaları 2020'de bir önceki yıla nazaran yüzde 8,9 artarak 41,7 milyar lira olarak gerçekleşirken bu harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e geriledi.

2020 yılı için çevre koruma harcama değerleri TÜİK tarafından açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre çevre koruma harcamaları 2020'de yıllık bazda yüzde 8,9 artarak 41,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

41,7 milyar lirayı bulan çevre koruma harcamalarının yüzde 59,1'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 32,8'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 8,2'si ise hane halkları tarafından yapıldığı aktarıldı.

Yapılan harcamaların yüzde 54,4'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 31,4'ü atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,2'si toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 6,7'si ise çevre koruma ile ilgili diğer alanlardan oluştu.

ÇEVRE KORUMAYA 7,8 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Çevre koruma yatırım harcamaları 2019’a kıyasla yüzde 21,5 artarak toplam 7,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu harcamaların yüzde 81,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 18,1'i ise genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı. Atık yönetimi hizmetleri için 3,5 milyar lira, atık su yönetimi hizmetleri için 2,9 milyar lira yatırım sağlanırken, diğer konularda 1,3 milyar lira çevre koruma yatırım harcaması kaydedildi.

Çevre koruma harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı ise 2019 yılındaki oranından düşüş gösterdi. 2019 yılında yüzde 0,9 kaydedilen değer, 2020'de yüzde 0,8 olarak belirlendi.