Popüler Haberler |

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Mart illere göre ezan vakitleri!

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma günü duaların edildiği, cuma namazının kılındığı, Kura'n-ı Kerim'in okunduğu mübarek günlerden biridir. Haftanın en faziletli günü olan cuma gününün gelmesi ile vatandaşlar cuma vaktinin ne zaman olduğunu araştırıyor.Peki, Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Mart illere göre ezan vakitleri! Detaylar haberimizde...

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma gününün önemi tüm müslümanlar tarafında bilinir ve haftanın en güzel günü olarak kabul edilmektedir. Duaların edildiği, cuma namazının kılındığı, Kura'n-ı Kerim'in okunduğu, ibadetlere ağırlık verilen bu güzel günde islamin şartlarını yerine getirmek büyük sevaptır. Birçok kişi cuma namazının saat kaçta kılınacağını merakla araştırıyor. Peki, Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Mart illere göre ezan vakitleri! Detaylar haberimizde...

6 MART CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı İstanbul'da saat 13:22'de

Ankara'da 13:05'de

İzmir'de 13:28'de

Bursa'da 13:20'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

4 rekat cumanın ilk sünneti, 2 rekat cumanın farzı, 4 rekat cumanın son sünneti, 4 rekat Zuhri ahir, 2 rekat vaktin son sünneti.
4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Zuhr-i ahir namazı, öğle namazının farzı gibi kılınır sadece "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz'de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58)

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.