Boşanma davasında Yargıtay'dan emsal karar: Eşinin maaşına el koyan erkek kusurlu sayıldı!

Eşinin maaşını alarak ekonomik şiddet uygulayan eşe Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay, eşinin maaşına el koyan eşin boşanma davasında kusurlu olarak kabul edileceğine hükmetti.

Bursa'da, bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

Aile Mahkemesi, eşinin maaşına el koyarak ekonomik şiddet uyguladığını iddia eden erkeğin boşanma davasının kabülüne, kadın yararına ise yoksulluk ve tedbir nafakasına hükmetti.

MAAŞINA EL KOYAN ERKEK KUSURLU SAYILDI

Kararı her iki taraf da istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kararı onadı. Davacı karşı davalı kadın, karşı davanın kabülü, kusur belirlemesi ve tazminatların miktarı yönünden kararı temyiz ederken davalı karşı davacı erkek de kusur belirlemesi yönünden kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, eşin maaşına el koymayı kusur saydı.

Kararda şöyle denildi:

"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında davalı-karşı davacı erkeğin eşinin maaşını alarak eşine ekonomik şiddet uygulamak suretiyle de kusurlu olduğu ortadadır. Ancak yine de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, davalı-davacı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Açıklanan sebeple, davacı-karşı davalı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."

Boşanma davasında Yargıtay'dan emsal karar: Eşinin maaşına el koyan erkek kusurlu sayıldı! ile ilgili etiketler Yargıtay maaş emsal karar