Ekonomi |

BES'te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ilgili maddesine uyarınca işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi.

İşte o karar:

Karar Sayısı: 2477

Ekli "Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri için Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ İÇİN DEVLET KATKISI ORANININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Devlet katkısı oranı

MADDE 1- (1) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde on olarak belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.