Gündem

Belediye başkanları da yemin etmeli mi?

Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, milletvekilleri... Yani özetle belediye başkanları dışında tüm yöneten seçilmişler yemin ediyor. Oysa dünyanın birçok yerinde yerel yöneticiler yemin etmeden göreve başlayamıyor. Yeni Şafak, yerel seçimler öncesinde bu durumu sokağa sordu. Vatandaşlar yerel yöneticilerin de yemin ederek göreve başlamasının yolsuzluğa karşı caydırıcı olacağı inancında.

Kamuoyunda seçilmiş belediye başkanlarının da göreve yeminle başlaması yönünde beklenti hakim. Yeni Şafak'a konuşan vatandaşlar, milyonlarca liralık bütçeleri yöneten başkanların göreve yemin ederek başlamasının isabetli olacağı görüşünde hemfikir.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve milletvekilleri gibi belediye başkanlarının da göreve yeminle başlaması yönünde kamuoyunda beklenti oluştu. Vatandaşlar, sandıktan çıkan yetki ile kamu hizmeti sorumluluğunu üstüne alan ve milyonlarca liralık bütçeleri yöneten başkanların göreve yemin ederek başlamasının isabetli olacağı görüşünde birleşti.

VİCDANEN SORUMLU OLURLAR
Emekli Ahmet Gürcan, “Cumhurbaşkanı, milletvekilleri yemin ediyor. Belediye başkanları da yemin etmeli. Devletin milyonlarca lirası onlara emanet ediliyor” derken, Suna Zeynaloğlu da “Belediye başkanları da bizi temsil ediyor. Diğer seçilmiş kamu görevlileri gibi yemin etmeleri isabetli olur” ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki öğrenci Buğra Zengin böyle bir değişikliğin olumlu olacağını belirtirken, 25 yaşındaki Abdullah Şenol ise “Vicdanen kendilerini sorumlu hissederler. Ettikleri yemin için çalışırlar” diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKEDE ÖRNEĞİ VAR
Dünyaya örnek gösterilen gelişmiş demokrasilerde de belediye başkanları görevlerine yemin ederek başlıyor. ABD’de her eyalette farklı içerikte olsa da belediye başkanları koltuğa yemin ettikten sonra oturuyor. İngiltere’de de belediye başkanı yemin etmeden göreve başlayamıyor. Almanya ve Belçika’da ise daha kapsamlı bir uygulama var. İki ülkede belediye başkanlarının yanı sıra seçilmiş belediye meclis üyeleri de yemin etmeden göreve başlayamıyor. Rusya ve İsveç’in yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesinde de yemin etmek belediye başkanları için zorunluluk.

Sokağa çıkarak görüştüğümüz vatandaşlara yeminin içeriğinin nasıl olması gerektiğini de sorduk. Aldığımız cevaplar doğrultusunda yaptığımız çalışmada işte şu metinler ortaya çıktı:

1) Şehrimdeki tüm hemşehrilerimin hukukunu ayrım yapmadan koruyacağıma, hiçbir farklılık gözetmeden herkese hizmet götüreceğime, şahsıma emanet edilen kaynakları yerinde, doğru, verimli ve isabetli kullanacağıma, şehrimin daha yaşanabilir hale gelmesi için, dezavantajlı kesimleri de gözeterek, estetiği, işlevselliği öne çıkararak, tüm çalışma arkadaşlarımla azami gayret sarf edeceğime, iş ve eylemlerimde hiç kimseye ayrıcalık tanımayacağıma, Anayasa ve yasalardan asla sapmayacağıma, şehrin Emini olarak sorumluluğumu bihakkın yerine getireceğime, hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ederim.

2) Şehrimin ve hemşehrilerimin emanetini koruyacağıma, Anayasa ve yasalara riayet edeceğime, şehrimin ilerlemesi, güzelleşmesi ve kalkınması için azami çaba sarf edeceğime, kamu kaynaklarını namusum ve şerefim olarak göreceğime, hiçbir ayrım yapmayacağıma ve ayrımcılığa müsaade etmeyeceğime, ihmal, israf, irtikap, nüfuz kullanma, rüşvet ve benzeri suçlara göz yummayacağıma, şehrin emini olacağıma kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ederim.

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE VAR
Kadim Türk devlet geleneğinde de yemin önemli bir yer tutuyor. Tahta çıkan padişahların yanısıra kritik görevlerdeki devlet memurları da göreve başlamadan önce yemin ettirilirdi. Rüşvet, iltimas ve kötü yönetimin önüne geçmek amacıyla Tanzimat Fermanı’ndan sonra yeminin kapsamı genişletilmişti. Gayrimüslim Osmanlı tebası da yeminle mükellefti. Gayrimüslim Osmanlı memurları bağlı bulundukları devlet dairelerinin reisleri huzurunda mensup oldukları dine göre İncil veya Tevrat’a elini basarak yemin ettirilirdi.