Ekonomi |

'BDDK Beşinci Stratejik Planı' açıklandı: Diğer planlardaki hedef ve amaçlarla uyumlu!

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Beşinci Stratejik Planı (2022-2024)",yayımlandı. BDDK Başkanı Akben, "Bu dönem, yatırımları, istihdamı, ihracatı ve döviz getirilerini arttıran, ithalatı ise azaltan verimli alanlarda kullanılmasına yönelik selektif kredi uygulamalarının öne plana çıkacağı bir dönem olacak." dedi.

BDDK'nin internet sitesinde "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Beşinci Stratejik Planı (2022-2024)", yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu ile BDDK'ye verilmiş bulunan görevler ve sorumlulukların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik kritik nitelikteki adımların belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan "BDDK Beşinci Stratejik Planı"nda; düzenleme, denetim ve uygulama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sürdürülmesine ilişkin politikalar uygulanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve finansal ürün ve hizmetlerden yararlananlara yönelik uygulamaların güçlendirilmesi ana amaçları altında 11 alt hedef ve 35 strateji belirlendi.

 

Kurumun gelecekteki faaliyetlerinin genel ekonomik politika ve diğer ilgili kurumların faaliyetleri ile tutarlı olması sağlamak üzere, Stratejik Plan’da yer alan amaç, hedef ve stratejiler 2019- 2023 yıllarını kapsayan 11'inci Kalkınma Planı ve 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’a uyumlu şekilde oluşturuldu.

 

DİĞER PLANLARDAKİ HEDEF VE AMAÇLARLA UYUMLU

BDDK Başkanı Akben, Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedef ve stratejilerin, önceki stratejik plan dönemlerinde olduğu gibi, ekonomideki ilgili diğer üst politika metinleri ile uyumlu olacak şekilde belirlendiğini ifade etti.

Bu çerçevede, Stratejik Plan'da yer alan amaç ve hedeflerin (2019-2023) dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planı, (2022-2024) dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Ekonomi Reformları Eylem Planı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı'ndaki hedef ve stratejilerle paralel olarak hazırlandığının altını çizen Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni Stratejik Plan döneminde, finansal kuruluşlara yönelik bilginin etkin ve güvenli kullanımına yönelik altyapıların geliştirilmesi, kamuoyuna açıklanan verilerin kapsam ve sıklığının arttırılması, finansal kuruluşların düzenleme altyapısının güçlendirilmesi, denetimde risk odaklı bakış açısı, katılım bankacılığı ve faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi, sistemik kırılganlıkların analiz edilmesine ilişkin kapasitenin ve risk yönetimi politikalarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik amaç hedef ve stratejiler gündemimizde olmaya devam edecektir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kamuoyunu ve ilgili diğer paydaşlarımızı aydınlatmak ve kurumumuzun gelecek dönemine ilişkin amaç, hedef ve stratejilerini ortaya koymak amacı ile hazırlamış olduğumuz BDDK Beşinci Stratejik Planının (2022-2024) gerek kamuoyu gerekse tüm paydaşlarımız açısından yararlı bir metin olmasını temenni ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."