Gündem

AYM süresiz nafakada noktayı koydu: İptal edilemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşandığı eşine nafaka ödemek istemeyip dava açan ve Yargıtay'ca başvurusuna ret kararı verilerek nafaka miktarı düşürülen bir kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi kritik bir karara imza attı. Boşanan eşine nafaka ödemek istemeyen bir kişinin başvurusunu reddetti. Antalya'da açılan davada bir kişinin boşandığı eşine ayda 225 lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. Eşinin mali durumunun iyi olduğunu ileri süren kişi dava açarak nafakanın kaldırılmasını istedi.

YARGITAY İNDİRİM YAPTI

Davanın reddedilmesinin ardından temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme 225 lira olan nafakayı aylık 125 liraya düşürdü.

ANASAYA MAHKEMESİ'NE BİRYSEL BAŞVURU YAPTI

Bu kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından eşinden boşanan kişi, nafakanın süresiz olması ve kaldırılmaması nedenlerinden dolayı 'kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının' ihlal edildiğini öne sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu, "İddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez" buldu.

GEREKÇEDEN...

İlk derece mahkemesinin nafakanın kaldırılmasını gerektiren koşulların oluşup oluşmadığını incelediği belirtilen gerekçede, tarafların ekonomik durumlarının da değerlendirildiği vurgulandı.

Gerekçede, mahkeme kararının, nafakayla ilgili kanun hükümlerine ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun "asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunmasının yoksulluk nafakası bağlanmasını engellemeyeceği" yönündeki yerleşik içtihadına dayandığına işaret edildi.

Kararda yer verilen tespit ve unsurlar itibarıyla "kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı" yönünden yargısal makamların takdir yetkilerinin sınırının aşıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığı vurgulanan gerekçede, "Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkına ilişkin devletin pozitif yükümlülüklerinin somut olayda yerine getirildiği, başvurucunun söz konusu hakkına yönelik açık bir ihlalin bulunmadığı sonucuna varılmıştır." tespitine yer verildi.

Gerekçede ayrıca, yargılama sürecinde başvurucunun, nafakanın süresine dair hiçbir şikayet belirtmediği, talepte bulunmadığı, böylece başvuru yollarının usulüne uygun tüketilmediği kaydedildi. (AA)