Gündem

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden yeni anayasa paneli

Ülke gündeminde yer alan yeni anayasa düzenlemesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelle konuşuldu. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Dr. Osman Selçuk Aldemir, çağı yakalamak adına anayasal düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaparak, "Yeni Türkiye'yi inşa etmek, milletimizin ve devletimizin ihtiyacı olan reformları yapmak medeni dünyada varlığımızı korumak adına bir mecburiyet, gelecek nesillere gönül borcumuzdur" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa Üzerine Düşünceler” başlıklı panel, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Panele, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

"VATANDAŞLARINI ADALETLE SARAN BİR ANAYASA ELZEMDİR"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir çağı yakalamak adına anayasal düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaparak, “Hiçbir şeyin gizli kalamayacağının anlaşıldığı 21. yüzyılda, medeni dünyanın bir parçası olan Türk devletini ve Türk Milletini, askeri vesayet sistemlerinin hazırladığı hukuk normlarının en üstünde olan anayasa ile idareye mahkûm etmek haksızlıktır, talihsizliktir. Bu idrak ve şuur içinde, adaleti temel ilke kabul eden, vatandaşların hak ve özgürlüklerini esas alan, evrensel hukuk normlarından oluşan, tabulardan arındırılmış, şeffaf, yoruma meydan vermeyen, nesillerin adalet üzere kendi dünyasının şartlarına göre kendi anayasasını yapma ve düzenleme imkânı veren, vatandaşlarını adaletle saran bir anayasa elzemdir.” dedi.

"YENİ TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETMEK GELECEK NESİLLERİMİZE BOYUN BORCUMUZDUR"

Türkiye’nin, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde dünyada meydana gelen değişim ve dönüşümlerin idrakinde olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Çağı yakalamak ve çağlar üzerinden sıçrama yaparak yeni Türkiye’yi inşa etmek, milletimizin ve devletimizin ihtiyacı olan reformları yapmak, medeni dünyada varlığımızın devamı için bir mecburiyet, gelecek nesillerimize boyun borcumuzdur.” dedi.

"ANAYASANIN DEMOKRATİK USULLERLE YENİLENMESİNE İHTİYAÇ VAR"

Panelin moderatörü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeref İba, ‘Yeni Anayasa Talebi ve Kurucu İktidar Tartışmaları’ konulu sunumunda 1982 anayasasının yürürlükte olduğunu ve bunun çok sayıda değişiklik geçirdiğini belirterek konuşmasına başladı. Doç. Dr. İba, “ 1982 anayasasının genel olarak ruhu otoriter ve vesayetçi bir mantığın eseri olduğu için yapılan değişikliklere rağmen bu özelliğini koruyor. 2017 yılında etaplar halinde yürürlüğe giren yönetim sistemi ile ilgili değişiklikleri de dikkate aldığımızda anayasamızın maddeleri önemli ölçüde değişti; ancak bütüncül bir değerlendirme yaptığımız zaman, anayasanın bütünlüğü 1982 anayasasının anlayışını muhafaza ediyor.” dedi.

2017 yılı anayasa değişikliğinin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ekseninde gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. Şeref İba, “Parlamenter Sistemden, Başbakanlık Sistemine geçiş yaptığımız süreçte, yeni anayasa ihtiyacı görüldü. Anayasanın demokratik usullerle, sivil insiyatif ve geniş tabanlı katılımla yenilenmesine ihtiyaç vardır. Anayasa Yapım Usulleri Kanunu’nda belirli yöntemler var. Bu yöntemlerin ekseninde anayasa yapımında usuli meşrutiyet, insanların ulaşılabilirliği ve birlikte karar alma, son derece önem taşıyor.” dedi.

Anayasanın toplumlara kılavuzluk ettiğini de vurgulayan Doç. Dr. İba, “Anayasa değerlerimizi nesillere aktaran bildirgemiz, hedef beyannemizdir. Bu anlamda anayasanın yenilenip Türk milletinin, sivil bir anayasa ile yoluna devam etmesi durumunda; milletimizin moral, motivasyon, yapabilme kapasitesi ve demokratik olgunluk düzeyi anlamında ciddi bir başarı sembolü olarak önemli bir aşama kat edeceğimize inanıyorum.” dedi.

"DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİ OLMA YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Söyler ‘Yeni Anayasa Yapımında Norm Koyma Yetkisinin Paylaşımı’ başlıklı sunumunda norm koyma yetkisine, yasama ve yürütme organı arasında yeni anayasa yapımına yönelik olarak düzenleme veya yasama yetkisi de denilebileceğini belirterek yeni sistemde yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Norm koyma yetkisinin yasama ve yürütme ilişkilerini etkilediğini belirten Doç. Dr. Söyler, “Yasama yürütme ilişkileri kuvvetler ayrılığı ilkesini etkilemektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesini ne kadar güçlü tutarsak daha demokratik bir hukuk devleti olma yolunda ilerleyeceğiz.” dedi.

"ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL BİR ANAYASA, İHTİYAÇTIR"

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Korhan Mastı ‘Anayasa Yargısı ve Yargı Teşkilatı Hakkında Düşünceler’ başlıklı sunumunda, 2017 değişikliğinin hükümet sistemi değişikliği getirdiğini belirterek; 1982 Anayasası’nın geçirdiği değişikliklerle anlam bütünlüğünü yitirdiğini ifade etti.

1982 Anayasası’nda yer alan vesayetçi zihniyetin değişmesi ve anayasa üzerindeki gölgenin ortadan kalkması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Korhan Mastı, “Sıralamak gerekirse; Anayasanın ilk üç maddesinde anlamını bulan esasları güçlendirerek, özgürlükleri esas alacak, demokratik standartları yükseltecek hukukun üstünlüğünü, adaleti her alanda tecelli ettirecek, cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü koruyup, üniter milli devleti ilelebet baki kılacak, temel insan hak ve hürriyetlerini teminat altına alacak, milletin değerlerini temsil eden, güçlü, adil, insani bir devlet anlayışını hakim kılacak 21 yüzyıl açısından çağdaş ve güncel bir anayasaya ihtiyaç olduğu mutlaktır.” dedi.

Panel, soru cevap bölümünün ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in panelistlere Teşekkür Belgesi vermesi ile sona erdi.