Gündem |

Ayasofya için karar verildi

'Ayasofya ibadete açılacak mı?' tartışmaları bugün Danıştay'da görülen duruşmayla son buldu. Görülen duruşmada yapılan itirazlar ve iddialar değerlendirildi. Danıştay kararını verdi ancak bunu açıklaması 15 günü bulabilir.

Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Danıştay 10. Dairesi’nde görülen tarihi duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin iddiaları dinlendi.

KARAR 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

 Ayasofya duruşmasının sona ermesinin ardından Danıştay kararını aynı gün açıklayabileceği gibi takip eden 15 gün içerisinde de açıklayabilecek.

 İPTAL EDERSE TEKRAR CAMİ OLACAK

 Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: Danıştay savcısı, görüşünde, Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde kapsamında olduğunu ve hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetmişti.

Ancak savcı görüşünün karar üzerinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Daire, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya’nın 89 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak.

İdare Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, Danıştay 10. Daire, Bakanlar Kurulu kararının iptaline hükmeder ve bu karar kesinleşirse, kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” başlıklı 28. maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” deniliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay`ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır." demişti.