Avrupa’nın jeotermal yatırımı 7,4 milyar dolara ulaşacak

Rus doğalgazında tarihi yanılgıya düşen Avrupa yerin dibine girdi. Avrupa, alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, yeraltı sıcak su kaynaklarına milyarlarca dolar yatıracak. Avrupa’nın toplam kurulu jeotermal ısıtma kapasitesinin 2030 yılına kadar 7,4 milyar dolarlık yatırımla yüzde 58 artması bekleniyor.

İbrahim Açar
İbrahim Açar

Analiz ve danışmanlık şirketi Rystad Energy, Avrupa jeotermal ısıtma pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde büyümesinin beklendiğini gösteren araştırmalarının sonuçlarını yayınladı. Daha spesifik olarak, toplam kurulu kapasitenin 2030’da 6,2 GWT’yi aşması ve bugünün 3,9 GWT’lik toplam kapasitesine göre %58’lik bir artış öngörülmektedir. Ayrıca, bu gelecekteki gelişmelerin tahmini 7,4 milyar ABD dolarına mal olması bekleniyor.

Jeotermal güvenilir bir enerji kaynağı olmasına rağmen, yüksek geliştirme maliyetleri ve belirsiz yeraltı koşulları ve sondaj başarı oranları ile ilgili riskler nedeniyle gelişimi engellenmiştir. Bununla birlikte, Rus gazı arzındaki ani düşüş, bazıları petrol ve gaz endüstrisinden gelen birçok oyuncuyu jeotermal piyasasına yatırım yapmaya sevk etti.

Yukarıdaki grafik, 2010’dan itibaren jeotermal ısıtma pazarının nasıl çeşitlendiğini vurgulamaktadır. Büyük ölçüde İzlanda, Macaristan ve İtalya’nın hakimiyetindeyken, Almanya ve Hollanda gibi daha fazla ülke daha güçlü bir varlık geliştirmeye başladı. Son 10 yılda, Almanya’daki kurulu güç 2012’de 200 MWt’tan bugün 400 MWt’a iki katına çıktı. Bunun 2030 yılına kadar 1,5 milyar ABD doları yatırımla 850 MWt’a yaklaşması bekleniyor. Hollanda’nın da 2022’den 2030’a kadar 1 GWT kapasite eklemesi bekleniyor.

Birleşik Krallık’taki gelişme, bugün sadece 20 MWt kurulu jeotermal ısıtma kapasitesi ile oldukça yavaş olmuştur. Bunun, 2030 yılına kadar 100 MWt kapasiteye ulaşmak için 470 milyon ABD Doları tutarındaki yatırım nedeniyle hız kazanması bekleniyor.

Rystad Energy’nin araştırması, ısıtma ağları geliştirmenin maliyetini dikkate almıyor, çünkü bunlar genellikle yerel düzeyde finanse ediliyor ve kuruluyor. Bu hariç tutma ile sondaj maliyeti, jeotermal proje maliyetlerinin birincil itici gücü olmaya devam ediyor.
Sondaj başarısının belirsizliği, jeotermal sondaja giden riski daha da artırıyor. Sondaj başarısı büyük ölçüde değişir ve büyük ölçüde projenin konumuna ve söz konusu ülkedeki endüstrinin olgunluğuna bağlıdır. Almanya ve Macaristan’da sondaj başarısı genellikle %90’ı aşmaktadır. Hollanda’da bu, Hollanda jeotermal endüstrisinin görece emekleme döneminden dolayı %70 kadar düşük olabilir.

Jeotermal projelerin seviyelendirilmiş ısıtma maliyeti (LCOH) de büyük farklılıklar gösterir ve proje boyutu, kuyu derinlikleri ve yer seviyesindeki sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir. Rystad araştırmasına göre, Avrupa için (İzlanda hariç) ortalama ağırlıklı LCOH 39 ABD dolarıdır. Ancak ülkeler arasında büyük farklılıklar olabilir.

Avrupa’nın jeotermal yatırımı 7,4 milyar dolara ulaşacak ile ilgili etiketler Avrupa jeotermal enerji yatırım