Yaşam |

Artık mahkeme kararı olmadan da yapılacak...

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle bir defaya mahsus mahkemeye gerek kalmadan ad ve soyad değişikliği yaptırılabilecek. Başvurular 3 Kasım 2019'a kadar kabul edilecek...

Hatay Valiliği, ad ve soyadı kanununa aykırı olan isimlerin değiştirilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan bir kereye mahsus bu değişikliğin nüfus müdürlüklerine başvurulması halinde gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

HANGİ ADLAR VE SOYADLAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR?

"Bilindiği üzere Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7039 Sayılı Kanun, 03 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vatandaşlarımız Soyadı Kanunu'na aykırı olan (rütbe ve memuriyet, aşiret, yabancı ırk ve millet isimleri ile umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları) yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebileceklerdir.

2 YIL İÇİNDE MÜRACAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Ad veya soyadını değiştirmek isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını, iki yıl içerisinde yerleşim yerinde bulunan nüfus müdürlüğüne yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Müracaatların kişinin bizzat kendisi veya ad/soyadını değiştirmek isteyen kişinin bu yöndeki talebini içeren vekaletnameyi ibraz eden vekili tarafından yapılması esastır. Ayrıca yerleşim yeri aynı olan aileden ergin çocukların soyadı değişikliği müracaatlarını anne veya babaları ile birlikte yapmaları gerekmektedir. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ad veya soyadı değişikliğine ilişkin taleplerini dış temsilciliklere yapabileceklerdir. Ad ve soyadı değişikliğine ilişkin tüm müracaatlar, 3 Kasım 2019 tarihinde mesai bitimine kadar kabul edilecek olup bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır."