Gündem |

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan söylenti: Müsteşarlıklar kaldırılıyor!

Bakanların bakanlık müsteşarlığına bağlı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarıyla daha yakın çalışabilmesi amacıyla bakanlık müsteşarlıklarının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldığı iddia edildi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin idari hayatında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Dünya Gazetesi’nin haberine göre bakanlıklarda müsteşarlıklar kaldırılıyor.

Müsteşarlıklar, Bakanlık seviyesinden sonraki yetki kullanımının genişliği bakımından en yüksek idari yapılanma olarak biliniyor.

Ve idari olarak gerek ita amirliği yetkisine (yani kamu adına mal ve hizmet alımı yetkisine) sahip olmaları gerek kendi altında gerekse bütün ülke çapında teşkilatlanabilme yetkisi nedeniyle önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti idari yapısı içerisinde iki tür müsteşarlık bulunuyor. Biri bakanlıkların iş ve işlemlerini yürütmek üzere kurulan teşkilatın işleyişini yürütmekle yükümlü makam olarak biliniyor. Bu kapsamdaki müsteşarlıklar Bakanlık altında çalışan idari işleyişi koordine ediyor.

Diğeri ise Hazine Müsteşarlığı gibi, kamu idaresi içinde görev verilmiş bir alanı yönetmek üzere kurulmuş bakanlık seviyesinden bir alt seviyede bulunan idari yapılanmalar olarak ön plana çıkıyor. Konu ile ilgili görüş aldığımız kaynaklar, “Daire başkanlıkları genel müdürlükler müsteşar yardımcılıkları ve müsteşarlık makamları arasındaki yazışmaların başvurular ile ilgili süreyi uzatması nedeniyle bürokratik işlemlerde gecikme olduğunu düşünülmüş olabilir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin klasik kamu idare sistemi içinde bakanlık teşkilatlanmasında Sağlık Bakanlığı farklı bir yol izlemişti.

Müsteşarlık makamını korumakla birlikte daha önce genel müdürlük seviyesinde örgütlü yapı değiştirilerek önemli faaliyet alanlarına yönelik ‘kurum’ kurma yoluna gidildi. Ancak bu sistem çalışmadı.