Otomobil satışında taksitli satış dönemi

Son dakika haberine göre, otomobil ve diğer taşıtlar taksitli satış kapsamına dahil edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre taşıtların değerine göre 24 ila 60 arasında taksit yapılabilecek. Dikkat çeken ise taksit sayısının düşük fiyatlıdan yüksek fiyatlıya doğru azalıyor olması...

Ticare Bakanlığı "Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar" hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayımladı. 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay yapılabilecek.

Yönetmelikte dikkat çeken ise aracın fiyatı arttıkça taksit sayısının azalması.

Buna göre, 100 bin TL'nin altında taksit 60 ay iken, 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda ise taksit sayısı 24 ay olarak uygulanabilecek.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmeliğin detayları: 

"PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

COVID-19’un beyne olan korkutucu etkisi ortaya çıktı! Gülşen'in küpesinin fiyatı dudak uçuklattı Güreş festivalinin birincisi belli oldu BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu Salı fiyat listesi Murat Dalkılıç'tan ilan-ı aşk! Sitare Akbaş ile fotoğraflarını paylaştı Konya'da obruklardan sonra yarıklar çıktı: Evleri tehdit ediyor
Sonraki Haber