vergi

Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devlet, bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur. Gerekli üretim faktörlerini sağlarken kamu fonlarını kullanır. Bu fonlar içerisinde vergi gelirlerinin oranı yüksektir. Sanayileşmiş toplumlarda %100'e ulaşmaktadır. Devlet, belirtilen temel amaç dışında kamu faaliyetlerine paralel diğer bazı fonksiyonları da vergilere yükleyebilir. Bu arada gelir dağılımının kontrolü, piyasada fiyat istikrarının sağlanması gibi fonksiyonlar da kısmen vergiye yüklenebilir.

ZORUNLU VE KARŞILIKSIZ

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, verginin niteliğinden ayrılamayan aynı zamanda, onu devletin diğer gelir türlerinden ayıran iki unsur vardır. Bunlardan birincisi verginin cebri (zorunlu) bir ödeme olması, diğeri karşılıksız bulunmasıdır.

Vergi siyasi cebir altında tahsil edilmekte, yani kanunla konulmakta ve kanuna uyulması müeyyidelere (yaptırımlara) bağlanmış bulunmaktadır. Gerçekten devlet, bu kanunlara dayanarak vergi yükümlülüğünü tek taraflı olarak koymaktadır. Ekonomik birimin mükellef olarak vergileme faaliyetine katılması, devlete yardım, devletin işini kolaylaştırma anlamındadır; yoksa vergileme faaliyetinde "yetki paylaşma" anlamında değildir. Zaten bu faaliyete katılmanın şeklini de maliyetini de kanun düzenlemiş ve onu mükellef için yapılması zorunlu bir görev şekline sokmuştur. Verginin siyasi cebir altında alınması, mükellef bakımından ödenmesinin hukuken zorunlu olması nedeniyle, ödenmemesi halinde devlet zorla tahsil ya da cezalandırma yoluna gidebilir. Bu yüzden mükellefler vergiyi kendiliklerinden ödemekle zor yoluyla tahsilden ve ceza kovuşturmasından kendilerini korumuş olurlar.

Verginin zora dayalı olarak alındığına bir örnek verecek olursak. Venediklilerde peruk takma döneminde bireyler peruk taktıklarında kendilerini soylular sınıfında sayarlardı. Bu nedenle peruk giymek isteyen bireyler o dönem için devlete Peruk Vergisi adı altında ödeme yapmak zorundalardı.

VERGİNİN AMACI

Devlet, vergi adı altında çok çeşitli araçlar kullanmakta, daha doğrusu bireylerin ödeme gücünden, türlü fırsatlardan yararlanarak pay almaktadır. Bireylerin gelir elde etmesi, kurumların kazanç sağlaması, gelirlerin harcanması, istihsal ve satış nedenleriyle ya da miras ve hibe yoluyla malların el değiştirmesi, bir servete sahip olma, sahip olunan servetin değerinde artış görülmesi gibi olaylar, devletin vergi koymasının belli başlı fırsat ve nedenlerini oluşturmaktadır.

DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLER

Vergileri, değişik amaçlarla başka türlü gruplandırmak da mümkündür. Bunlar arasında özellikle verginin "dolaysız" ve "dolaylı" olarak iki büyük sınıfa ayrılması yaygındır. Bu ayırım iktisadi gücü temsil eden gelir ve serveti yakalamada "mutavassıt" bir olaya dayanılıp dayanılmamasına göre yapılmaktadır. Gelir veya servetin doğrudan doğruya vergilendirilmesinde dolaysız, bir olayın (örneğin harcamanın) bu gücün belirtisi sayarak vergilendirilmesi dolaylı sayılmaktadır.

VERGİNİN TARİHİ VE TAHAKKUKU

Verginin önceden belirlenmiş oranlarda hesaplanmasına tarh denir. Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi zorunlu bir borç haline gelmesidir. Beyan üzerine tahakkuk olan vergiler tahakkuk fişi kesilip yükümlüye verildiğinde tahakkuk eder.Takdir yöntemiyle tarh edilen vergi,yükümlüye tebliğ edilip itiraz süresi dolunca tahakkuk etmiş olur.

MTV Ödeme Yapmak Artık Çok Kolay! Hangi Araç Ne Kadar MTV Ödeyecek? MTV Borcu Nasıl Ödenir?
Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Kolombiya'dan yardım çığlıkları yükseliyor
Abur cubura ek vergi önerisi Şehirden köye dönenlere büyük teşvik Vergide kriterler değişiyor Vergi dairelerinde yapılandırma yoğunluğu 110 milyar lira alacak yapılandırıldı Muhalefetin eline bu koz neden veriliyor? Yapılandırmada son fırsat Yapılandırma fırsatında son günler YouTuber'lara vergi kıskacı Facebook vergi mi kaçırıyor? İşte Türkiye'nin vergi rekortmenleri Ekşi Sözlük'ün sahibi Sedat Kapanoğlu AK troll çıktı! 20 bin tankerlik yakıt vurgunu 2021 vergi dilimleri belli oldu mu? Vergi dilimi nedir, nasıl hesaplanır? Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru nasıl yapılır? Tarihi ne? Matrah artırımı çıkacak mı 2020? Matrah artırımı ne demektir? O internet sitesi Türkiye'ye dönüyor O bölgelere vergi indirimi 'Trump 10 yıl hiç vergi ödemedi' 3 bine yakın üründeki ilave vergi uzatıldı İşte vergi indiriminin detayları 400'den fazla ürüne ilave vergi Asgari ücret ne kadar 2020? Brüt ve net asgari ücret hesaplama Evi olanlar dikkat! Ödemeler son güne yaklaşıyor Geçici Vergi Beyannamesi ertelendi mi? Geçici Vergi beyanname tarihi ne zaman? Sigara ve tütün ürünlerinde vergi artırıldı Emlak vergisi ödemeleri başladı mı 2020? Emlak vergisi nereden ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf