TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı tarafından bugün yürütülmekte olan görevler, Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olan 23.04.1920’den Türkiye Büyük Millet Meclisi Dâhili Nizamnamesi’nin kabul edildiği 02.05.1927 tarihine kadar Meclis-i Mebusan Başkâtipliği tarafından yürütülmüş, bu tarihten itibaren ise Birimin adı Kâtib-i Umumi olarak değiştirilmiştir.

14.06.1934 tarihli ve 2512 sayılı Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun’la bu kez Umumi Kâtiplik olarak düzenlenen Birim, 09.01.1950 tarihli ve 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun’la, Genel Kâtiplik adı altında yeniden yapılandırılmıştır. 13.10.1983 tarihinde kabul edilen 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu’nda ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği olarak belirlenen bu Birim, son olarak 01.12.2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’yla İdari Teşkilat olarak düzenlenmiştir.

2.Temel İşlev ve Görevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş bulunan yasama yetkisinin yerine getirilmesinde Başkanlık Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her türlü idari ve teknik bilgi ve belge desteğinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

İdari Teşkilatın bu çerçevede yerine getirmekte olduğu başlıca görevler şunlardır:

a) Genel Kurula, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine her türlü bilgi desteği ile idari ve teknik destek sağlamak.

b) Yasama uzmanları marifetiyle kanun tasarı ve teklifleri ile diğer yasama ve denetim belgelerini inceleyerek komisyonlara bilgi vermek, komisyon raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve komisyonların görev alanına giren konularla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak.

c) Milletvekilleri için talepleri doğrultusunda kanun teklifi taslağı hazırlamak.

ç) Tutanak, çözümleme ve basım hizmetlerini yürütmek.

d) Komisyonların ve milletvekillerinin her türlü yayın, belge ve bilgi ihtiyacını karşılamak.

e) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile eş güdümü sağlamak.

f) TBMM’nin çalışmaları ile ilgili olarak Başbakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla eş güdümü sağlamak.

g) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve uluslararası etkinliklerle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

ğ) TBMM’nin basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini yerine getirmek ve TBMM faaliyetlerini çeşitli vasıtalarla kamuoyuna duyurmak.

h) TBMM yönetiminde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu ve tanıtımını yapmak.

ı) Evrak ve arşiv hizmetlerini yerine getirmek.

i) TBMM Başkanlığınca ve mevzuatla İdari Teşkilata verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, İdari Teşkilatın üst yöneticisi olup Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur. Genel Sekreter, İdari Teşkilatın görevlerini mevzuata, İdari Teşkilatın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasında eş güdümü sağlar.

3.Organizasyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, doğrudan TBMM Başkanına ve Genel Sekretere bağlı birimler ile Yasama ve Denetim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına; İdari, Mali ve Teknik Hizmetlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına; Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı birimlerden meydana gelir.

Özel Kalem Müdürlüğü, TBMM Başkan başmüşavirleri, TBMM Başkan müşavirleri ve Hukuk Hizmetleri Başkanlığı görev yönünden TBMM Başkanına, idari yönden ise Genel Sekretere bağlıdır. Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, müşavirler ve iç denetçiler ise doğrudan Genel Sekretere bağlı olarak çalışmaktadır.

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de cenaze töreni
16 vekile ait 19 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! İYİ Partili Dervişoğlu: Ne yapalım asalım mı? Adamın alnında şehit yakını yazmıyor
TBMM'de CHP ile HDP'den İstanbul Sözleşmesi protestosu Azerbaycan tezkeresi ile 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi görüşülecek HDP'li Gergerlioğlu, Meclis Başkanı Şentop'a parmak salladı! 'Türk ordusu satıldı' demişti! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi Meclis'te Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Yeni yasama yılında Meclis'te değişiklikler: Stresi azaltmak için zemine bakır tel döşendi CHP ve HDP milletvekilleri Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı Erdoğan'dan Meclis'te tüm partilere çağrı: Anayasa tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te milletvekillerine hitap edecek Meclis, 2 buçuk aylık tatilin ardından yarın açılıyor CHP’li Kani Beko’dan Meclis’te Kur'an tepkisi 'Aşırı hava olayları' Türkiye'nin normali haline gelecek Muhalefetin torba kanunu eleştirilerine Turan'dan sert tepki! Turizm Teşvik Kanunu yasalaştı! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi... Erdoğan: Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir Devlet Bahçeli: Serok Ahmet fitneyi bıraksın! Zillet çamurunun içinde çırpınıyor... 4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi Hayvanları Koruma Kanunu TBMM Komisyonu'nda kabul edildi TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak! İcra ve iflas kanunu teklifi Meclis'ten geçti! İşte yeni yargı paketinin detayları! Şentop'tan İsrail'e çağrı: Acilen vazgeçin Yapılandırma teklifi kabul edildi Ergün Şahin kimdir? HSK üyesi seçilen Ergün Şahin önceki görevi nedir? Küçük çocuğu olan anneler hapse girmeyecek! Meclis'te 23 Nisan özel oturumu Devlet erkanı 23 Nisan'da Anıtkabir'de