Doğum borçlanması hakkı nedir? Doğum borçlanması şartları nedir?

Doğum borçlanması hakkı nedir? Doğumun öncesinde ve sonrasındaki istirahat dönemlerinde kadınlara verilen izinler prim gününde eksikliğe neden oluyor. Prim günü eksikliği ise kadın çalışanların emeklilik zamanını ve maaşını doğrudan etkiliyor. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kadın çalışanların mağduriyet yaşamasını önlemek için eksik olan prim dönemini SGK'ya borçlanabilmesine imkan tanınmıştır. İşte Doğum borçlanması hakkı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Doğum borçlanması hakkı nedir? Prim günü eksikliği ise kadın çalışanların emeklilik zamanını ve maaşını doğrudan etkiliyor. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kadın çalışanların mağduriyet yaşamasını önlemek için eksik olan prim dönemini SGK'ya borçlanabilmesine imkan tanınmıştır. Doğumun öncesinde ve sonrasındaki istirahat dönemlerinde kadınlara verilen izinler prim gününde eksikliğe neden oluyor. İşte Doğum borçlanması hakkı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI NEDİR? KİMLER BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Doğum borçlanması Sosyal Güvenlik Kurumu'na tescillenmiş kadın çalışanlara özel olarak sunulan, doğum nedeniyle ödenmeyen primlerinin borçlanmasına imkan veren sosyal bir haktır. Hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar ile kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınların başvuru ile borçlanma taleplerini iletmesi mümkündür. 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsündeki kadın çalışanların yanında bunların hak sahipleri de borçlanma talebini iletebilirler.

 DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanması hakkı için kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışmadıkları iki yıllık süreyi borçlanabilmesine imkan verilir. En fazla üç çocuk olmak üzere kadın çalışanlar ikişer yıllık doğum borçlanması hakkını kullanabilirler. Bu durum da kadın sigortalıların 6 yıl daha erken emekli olmasına izin verir.
Doğumun öncesinde kadınların sigorta başlangıçlarının yapılması gerekir.
Doğumun sağ ve canlı olarak gerçekleşmesi gerekir.
Doğumdan sonra kadınların adına kendisi ya da işvereni tarafından SGK'ya prim ödenmemesi şarttır. Prim ödenmiş süreler, iki yıllık süreden düşülür ve kalan sürenin borçlanmasının önü açılır.

 DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık hallerinden birine mensup olarak çalışan kadın sigortalıların doğum borçlanması için resmi başvuruda bulunması gerekir.

Resmi başvuru için 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortalılık statüsündeki kişilerin ve hak sahiplerinin sigortalının en son çalışmasının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması yeterli olur.
Kamu görevlilerin resmi başvurusu için ise, bu kişilerin ve hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına borçlanma talep dilekçesi iletmesine ya da e-Devlet kanalıyla başvuruda bulunmasına izin verilir.

Kadın sigortalıların doğum borçlanması hakkına başvururken işverenden herhangi bir belge almasına gerek kalmaz. Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet kayıtlarından doğuma dair bilgiler bulunur ve işlem sonuçlandırılır.

NE KADAR SÜRE İLE DOĞUM BORÇLANMASI YAPILABİLİR?

Doğum borçlanması için her çocuk adına iki yıllık süre borçlanılabilir. Borçlanma başvurusuna kadar çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar geçen süre borçlanılabilir.
İlk doğumun ardından iki yıllık süre dolmadan ikinci doğumun yapılması halinde; ilk ve ikinci doğum arasında geçen süre ile ikinci doğum için tanınan iki yıllık sürenin toplamı kadar borçlanma yapılır.

Fenomen Taha Duymaz İşi Abarttı! Yemek Videolarından Kazandığını Bu İşe Yatırdı! Resmi Gazete'de bugün! 30 Eylül 2022 Tarihli ve 31969 Sayılı Resmî Gazete Josef'den derbi öncesi olay sözler! Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama...
Sonraki Haber