Altılı Masa ortak mutabakat metnini açıkladı! 1+5+4+3 formülü!

Altılı masanın liderleri Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenliyor. Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. Metinde eğitim üzerine, "1+5+4+3" formülüne dikkat çekildi. İşte 9 ana başlıktan oluşan ortak mutabakat metni...

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara'da açıklandı.

Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin; 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.

MUTABAKAT METNİNİN 9 ANA BAŞLIĞI

Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni 9 ana başlıktan oluşuyor. O başlıklar şöyle: 

Hukuk, Adalet ve Yargı

Kamu Yönetimi

Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim

Ekonomi Finans ve İstihdamBilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm

Sektörel Politikalar

Eğitim ve Öğretim

Sosyal Politikalar

Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları

 Ortak Mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

"Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız. Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis'in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız. Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis'e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız. TBMM'de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

"CUMHURBAŞKANI 7 YIL SÜREYLE BİR DÖNEM SEÇİLECEK, PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLECEK"

Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece 'geri gönderme yetkisi' tanıyacağız.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.
Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.
Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

"YOLSUZLUKLA ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURACAĞIZ"

TBMM'de 'Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kuracağız.

Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi'ni kuracağız.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi 'gri listede'den çıkaracağız.

Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.
Siyasi Etik Kanunu'nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, Grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

KAMU YÖNETİMİNE DAİR

Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağız.

Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

Hazine'yi Maliye Bakanlığı'ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandıracağız.

Ticaret Bakanlığı'nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.

Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.

Bakanlıklarda belirli konularda sorumlu birden fazla müsteşar atanmasını mümkün hale getireceğiz.

Düzenleyici ve Denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.

Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilklerini esas alacağız.

Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde TBMM'nin daha belirleyici ve etkin olmasını sağlayacağız.

Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını önleyeceğiz.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirecek, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacağız.

SPK'nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nu kuracağız.

Türkiye Şeker Kurumu'nu kuracağız.

"AŞIRI YOKSULLUĞU SIFIRLAYACAĞIZ"

Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki kadına çıkaracağız.

Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi'ni kaldıracağız.

Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

EĞİTİMDE "1+5+4+3" FORMÜLÜ

Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, "Bilim, Arge, Yenilikçilik, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim" bölümlerini şöyle özetledi:

Türkiye'yi bilimsel ve teknolojik cazibe merkezi haline getireceğiz. Bilim politikamızı insan, özgürlük, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz.

Akademisyenlerin özlük hakları ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak, yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan çıkaracağız.

TÜBİTAK'ı sadece araştırma enstitüleriyle, ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz. 

Bilim ve Yenilikçilik Bakanlığını kuracağız. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarının bağımsızlığını sağlayacağız. 

Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize aylık 5 GB internete bedava erişim imkanı sağlayacağız.

Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını ücretsiz temin edeceğiz. 

Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz olarak karşılayacağız. 

Ortaöğrenime geçişlerde sınav değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. Liselere giriş sınavlarında LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız.

Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız.
Zorunlu öğrenimi 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız. 

Sınıfların çok kalabalık olduğu yerde yeni okul yapımına öncelik vereceğiz. Kız çocuklarının okula gitmesi için gerekli teşvikleri sağlayacağız.

Altılı Masa ortak mutabakat metnini açıkladı! 1+5+4+3 formülü! ile ilgili etiketler 6'lı Masa