Popüler Haberler |

Afrin'de Kürt TSK işbirlikçisinin vurulma videosu izle!

Afrin'de Kürt TSK işbirlikçisinin vurulma videosu izle! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın Twitter hesabından paylaştığı YPG/PKK/DSG'nin Afrin uzantısı Zeytin Gazabı Terör Örgütünün 'Ajan' diye bir Kürt’ü infaz ettiği video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bu gelişmenin ardından internette konu hakkında araştırma başladı. Afrin'de vurulan Kürt'ün vurulma anının videosunu görmemiş olan ve izlemek için arayan vatandaşlarlar adına videoyu sitemize yükledik. İşte o video ve detaylar...

Afrin'de Kürt TSK işbirlikçisinin vurulma videosu izle! Zeytin Gazabı Terör Örgütünün 'Ajan' diye bir Kürt'ü infaz ettiği video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Abdullah Ağar tarafından Twitter'da paylaşılan videoda Aziz Mahmud Osman isimli Kürt adamın vurulma anı saniye saniye kameralara kaydedildi. İşte o dehşet veren görüntü... 

 

AFRİN'DE BİR KÜRT TSK İŞBİRLİKÇİSİ DİYE KATLEDİLDİ!

ABD tarafından Suriye'de ortak olarak görülen YPG'nin, Afrinli bir Kürdü infaz ettiğine ilişkin görüntü bizzat örgüt tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bölgeyi yakından takip eden terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, gözlerden kaçan infazı Türk kamuoyunun dikkatine sunan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımdaki videoda ise önce arapça yazılar çıkıyor. Ardından korkmuş bir kişi karanlıkta yere oturmuş halde duruyor. Gerilim müziği eşliğinde bir şeyler söylediği görülen kişinin Aziz Osman dediği duyuluyor. Bir süre daha konuştuğu görülen kişi daha sonra alnından vurularak öldürülüyor. Katliamı gerçekleştiren terörist daha sonra ardı ardına tetiğe birkaç kez daha basıyor.

İnfaza ilişkin olarak "YPG/PKK/DSG'nin Afrin uzantısı Zeytin Gazabı Terör Örgütünün 'AJAN' diye bir KÜRT’ü infazı!

Terörün vahşet-dehşet-cinayetle katiline aşık etme, biat-itaat ettirme taktiği.

YPG/PKK/DSG’nin gerçek yüzünü, aslında Suriye’de neler yaptığını, örgütün yargısız infazlarını, cinayetlerini, insan hakları ihlallerini ispatlar nitelikte.

Görsel YPG/PKKlı hesaplardan.
Ajan iddiasıyla infaz edilen ise:
Aziz Mahmud Osman isimli Afrin Baia köyünden bir Kürt"

diyen Abdullah Ağar infaz görsellerini kullanan YPG/PKK/DSG’li hesapları da kanıt olarak sundu...

AFRİN

Afrin, (Arapça: عفرين, Kürtçe: Efrîn, Süryanice: ܥܦܪܝܢ‎) Suriye'nin kuzey batısında, Halep iline bağlı ilçe. İlçenin toplam nüfusu 500.000'dir. İlçenin merkezi olan Afrîn kentinin nüfusu 2004 sayımına göre 36.562 nahiyesinin toplam nüfusu ise 172.095 kişi idi.

Suriye İç Savaşı sırasında, 2012 yazında Suriye hükümeti bölgeden çekildi ve ardından yönetim PYD'nin eline geçti. Ocak 2014'te PYD tarafından tek taraflı olarak ilan edilen Rojava Anayasası'na göre, de facto statüdeki üç kantondan biri hâline geldi Afrin Kantonu'nun idari merkezi oldu.

20 Ocak 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun desteği ile ilçedeki PYD ve YPG'ye karşı Zeytin Dalı Harekâtı adlı askeri bir operasyon başlattı. Harekâtın 58. gününe denk gelen 18 Mart 2018'de ele geçirildi.

Tarih
Afrin kasabasının yaklaşık 8 km güneyinde, Geç Hititler döneminden kalan Ain Dara Tapınağı yerleşiminin kalıntıları bulunmaktadır. Yine kentin kuzeybatısında, M.Ö. 9. yy ya da 8. yüzyıldan kalma, Luvi dilinde yazıt bulunmuştur. Yazıtın tamamına yakını tahrip olmuş, sadece sağ ön yüzündeki Teşup Tanrısı kabartması ve sol arkada yazılı birkaç kelime günümüze ulaşabilmeyi başarmıştır.

Eski Çağlarda Ahameniş İmparatorluğu, Seleukos İmparatorluğu gibi antik devletlerin yönetiminde kalan bu bölge, Üçüncü Mithridatis Savaşı'ndan ardından Roma Cumhuriyeti'ne bağlandı ve Suriye eyaletinin bir parçası oldu. Roma'nın ikiye bölünmesinin ardından Bizans İmparatorluğu'na bağlanmış ve 637 yılında Müslümanların Levant'ı fethine kadar Bizans'a bağlı kalmıştır. Tarih boyunca Emevîler, Antakya Prensliği, Memlûk Sultanlığı gibi devletlerin hakimiyetinde kalmış, Mercidabık Muharebesi'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Halep Vilayetinin parçası olmuştur.

KÜRTLER

Kürtler, doğuda Zagros Dağları'ndan batıda Toros Dağları'na, güneyde Hemrin Dağları'ndan kuzeyde Kars-Erzurum platolarına kadar uzanan coğrafi bölgede yoğun şekilde yaşayan, yaklaşık 20–25 veya 20–30 milyon nüfusa sahip bir İranî halktır.

Bugün en büyük Kürt nüfusu Türkiye'de bulunurken (15-22 milyon kişi), İran, Irak ve Suriye'de de kayda değer Kürt nüfusları bulunmaktadır. Gerek bölgedeki siyasi ve sosyal karmaşa ve sorunlar gerekse diğer sebepler dolayısıyla, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında oluşan göçlerle Batı Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika ve Orta Asya gibi farklı coğrafî bölgelerde yerleşmiş bir Kürt diasporası da mevcuttur. Kürt kültürü yüzyıllarca süren etkileşimin de sonucuyla diğer Orta Doğu kültürleriyle çeşitli benzerlikler barındırırken, Kürt dinî inancı oldukça senkretik bir biçimde gelişmiştir. Bugün Kürtlerin çoğunluğu Şafii mezhebine bağlı Sünni Müslümanken, birçok farklı din ve inancın da mensuplarına rastlanır. Bunlara ek olarak Ezidilik ve Ehl-i Hakk gibi Kürtler arasında ortaya çıkan ve Kürt kültür ve dinî anlayışıyla karakterize çeşitli dinî mezhep, akım ve inançlar da mevcuttur.

Etimoloji
Kürt (veya Kürd) sözcüğünün etimolojisi oldukça tartışmalı bir konudur ve tam olarak nasıl türediği kesin olarak bilinmemektedir. Bazı bilim insanları Kürt sözcüğünü, MÖ 24. yüzyıldan kalma antik Sümer tabletlerinde geçen ve yine bir halkı tanımlamakta kullanılmış olan Kar'da sözcüğü ile ilişkilendirmiş, bazıları ise Kürt sözcüğünü, Xenophon'un Anabasis eserinde, bugün Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde bulunan bazı kabileleri tanımlamakta kullanılan Kardukhoi (ki bu Kardu sözcüğünün çoğulu sayılır zira son ekteki kh kısmı Ermenice çoğul ekinden gelmektedir ve Xenophon bu kabilelerin isimlerini Ermenilerden öğrendiğini belirtmektedir) sözcüğü ile ilişkilendirmektedir. Daha sonraları Livy, Polybius ve Strabo'nun eserlerinde de Kyrtiae olarak anılan ve Kürtlerle ilişkilendirilen bir topluluk göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, çağdaş bağlamdaki Kürt sözcüğü İranîdir; nitekim Sasaniler döneminde yazılan Kârnâmag î Ardashîr î Babagân destanında da bu sözcüğe rastlanır.

Özellikle erken dönem araştırmacılar Kürtleri Xenophon'un bahsettiği Kardukhoi ile ilişkilendirseler de 20. yüzyılın başından itibaren bu görüşler tartışılmış ve önemini yitirmiştir. Xenophon'un Kardukhoi olarak adlandırdığı halkın Kürtlerle özdeşleştirilmesinin nedenleri, yaşadıkları bölgenin bugün Kürdistan'ın içinde yer alıyor olması, alışkanlıklar ve çeşitli dış özelliklerdir.

Genel olarak eski kaynaklarda geçen ve tarihte zaman zaman Kürtlerle ilişkilendirilmiş olan Kardu, Kyrtiae halkların kökeni üzerinde tartışmalar olsa da tarihçiler ve dilbilimcilerin genel kanısı bu isimlerin Kürt isminden farklı olmadıkları yönündedir. Bu görüşün en büyük sebebi bu sözcüklerin sonunda yer alan ve sözcüklerin kökünün de bir parçası olan kısa ünlü harfidir. Özellikle Kardu sözcüğü çok tartışmalıdır; bu sözcüğün ilk harfinin K harfinden ziyade Q harfini tarif etmesi olasıdır ki bu olasılık da Semitik "QRD" ("cesur" veya "güçlü" anlamında) kökünü işaret eder; bunu savunan dilbilimciler olduğu gibi eleştiren ve reddedenler de olmuştur. Bunun dışında Kardu sözcüğünün Gürcüler için kullanılan özgün bir isim olan Kart'veli ile ilişkili olabileceği ortaya atılmıştır. Ayrıca, eğer Kürd sözcüğünün Farsça Gord sözcüğünden türediği kabul edilirse, Gord sözcüğünün yöresel Kardu (veya Qardu) gibi bir ismin İranîleştirilmiş bir formu gibi görülmesi de mümkündür.