Popüler Haberler |

Adli tatil ne zaman bitiyor? Davalar ne zaman başlıyor?

Adli tatil ne zaman bitiyor? Davalar ne zaman başlıyor? Her yıl Adalet Bakalığı'nın belirlediği tarihte tatile giren yargı çalışanların izni ne zaman bitiyor? Davalar ne zaman başlıyor?

Adli tatil ne zaman bitiyor? Davalar ne zaman başlıyor? Her yıl belli tarihte tatile giren adli çalışanların tatili ne zaman biticeğini sizler için araştırdık. Belirli davaların görülmeye devam edilip, bazı davaların tatil bitimine kadar askıda kalacağı adli tatil bu yıl da 20 Temmuz'da başladı. Peki, Adli tatil ne zaman bitecek? Davalar yeniden ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler..

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİL NEDİR?

Kanunlarda adli tatil, çalışmaya ara verme, izin ve çalışmaya ara verme ya da adli ara verme işleri olarak tanımlanmıştır. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemektedir. Bu dönemde yalnızca kanunlarla belirlenmiş olan birtakım işler hariç mahkemeler dava ve işlem yürütmemektedir.

Adli tatil ne zaman bitiyor? Davalar ne zaman başlıyor?

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR NELERDİR?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

 e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.