Adetliyken oruç tutulur mu? Regl orucu bozar mı?

Müslüman alemi için en kutsal dönemlerden biri olan Ramazan ayına çok az bir süre kala, orucu bozan durumlar da merakla araştırılmaya başlandı. Bir kadının adetken (regl) oruç tutup tutamayacağı bu konuda en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, adetliyken oruç tutulur mu? Regl orucu bozar mı? Ayrıntılar haberimizde...

11 Ayın Sultan'ı Ramazan ayı için geri sayım başladı... Ramazan ayına az bir süre kala orucu bozan durumlar merakla araştırılmaya başlandı. Bu konuda en çok araştırılan konular arasında ise, regl iken oruç tutulup tutulamayağı yer alıyor. Peki, adetliyken oruç tutulur mu? Regl orucu bozar mı? Detaylar haberimizde... 

Adetliyken oruç tutulur mu? Regl orucu bozar mı?

ADETLİYKEN (REGL) ORUÇ TUTULUR MU?

Din işleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

Adetliyken oruç tutulur mu? Regl orucu bozar mı? ile ilgili etiketler oruç adet