Popüler Haberler

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sizler için yapılacak olan personel alım detaylarını inceledik. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları…

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları gündem oldu. Son zamanlarda işsizlik oranı artarken Adalet Bakanlığı yeni bir personel ilanı yayınladı. Yayınlanan bu ilanda toplamda 1287 yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Personeller Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacağı bildirilmiştir. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olan ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabileceği açıklandı. Ayrıca adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekmektedir.

İş ilanı duyurusu yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvurular, 8 Mart 2021 tarihine kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bu ilanda İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Adaylar son zamanlarda Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kura çekimine katılamayacaktır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak olan kura çekilişinin görüntüleri de kayda alınacaktır.

Kuradan sonra asıl ve yedek adaylar 18-24 Mart'ta belgeleri teslim edecektir.

-Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

-Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

-Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.

-Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

-Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

-Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

İŞKUR ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

Sürekli İşçi Alımı

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek üzere 155 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır.

-Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 155 sürekli işçi alınacaktır.

-İllere göre, Ankara'da 110, Yozgat'ta 35 ve Rize'de 10 temizlik görevlisi kadrosuna başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

- Başvuracak adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapabilecektir.

-Ankara, Rize ve Yozgat için ilan edilen temizlik görevlisi kadrosuna sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecektir.

Kura çekimi ne zaman yapılacak?

Yapılan başvurular ardından İŞKUR tarafından gönderilecek listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılacaktır. Belirtilen kura tarihinde değişiklik olması halinde Bakanlığın internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır.

-İş ilanına başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar ise Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecektir.

-Bu kapsamda belirlenmiş olan asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecektir. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

Ardından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekmektedir.

2 Aylık Deneme Süresi Olacak

Adayların başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olan adaya, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçilerin 2 aylık deneme süresi olacaktır. Bu süre sonunda adaylrdan başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedilebilecektir.

-İş alımında başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.