Popüler Haberler

5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanunun maddeleri nelerdir?

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun olarak bilinen 5816 sayılı kanun vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenen suçlar karşısında verilen cezaların ayrıntıları bu madde de yer almaktadır. Peki, 5816 sayılı kanun nedir?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde işlenen suçlar ile ilgili olarak uygulama konan 5816 sayılı kanun, 5 maddeden oluşmaktadır. Son dönemde özellikle sosyal medyada Atatürk aleyhine söylenen kötü sözler sonrasında vatandaşlar bu kanun hakkında araştırmalarına başladı. Peki, 5816 sayılı kanunun maddeleri nelerdir?

5816 SAYILI KANUN NEDİR?

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

5816 SAYILI KANUN NE ZAMAN ÇIKTI?

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında uygulamaya konan bu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.