Gündem |

4 lise türü için yüz yüze eğitim kararı

5 Ekim pazartesi gününden itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Hangi ders ve alanlarda yüz yüze eğitim olacağına dair detaylar meslek.eba.gov.tr adresinde yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelgede, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamalarının 28 Eylül 2020'den itibaren başlatıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı ifade edildi.

30 DAKİKA DERS, 10 DAKİKA TENEFÜS

Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.