Popüler Haberler |

27 Ocak taşeron işçiye ek ödeme ve zam var mı? KİT’lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

26 Ocak taşeron işçiye ek ödeme ve zam var mı? 2020 yılı taşeron işçi KİT başvurusu oldukça merak ediliyor. KİT işçileri için kadroya geçerken aranacak şartlar belli oldu. Başvuru yapacak olan adayların 375 sayılı KHK 23. Maddedeki esaslar dikkate alınacak. KİT’ler açık bulunan kadro adedince sınav yapacak. İşte 27 Ocak taşeron işçiye ek ödeme ve zam var mı? KİT’lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

27 Ocak taşeron işçiye ek ödeme ve zam var mı? 2020 yılına ait genel yatırım ve finansman programında yer alan ayrıntılara göre 2 yıl kesintisiz çalışma şartları da aranacak. Başvuru yapacak olan adayların 375 sayılı KHK 23. Maddedeki esaslar dikkate alınacak. KİT’ler açık bulunan kadro adedince sınav yapacak. 2020 yılı taşeron işçi KİT başvurusu oldukça merak ediliyor. KİT işçileri için kadroya geçerken aranacak şartlar belli oldu. İşte 27 Ocak taşeron işçiye ek ödeme ve zam var mı? KİT’lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

TAŞERON VE KİT İÇİN SON DAKİKA HABERLERİ

KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Bu konuda Tes-İş Sendikası üyeleri asıl işi yaptıklarını ve sürekli işçi kadrolarına atanmak istediklerini belirtmekteler. Sendikada yapılan açıklamada kadro bekleyen 80 bin işçi bulunduğu ifade edildi. Bu işçilerin 5 bin'i Tes-İş Sendikası iş kollarında faaliyet sürdürüyor

TAŞERON İŞÇİSİNE EK ÖDEME MÜJDESİ

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi.

Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı'na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi'ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

KADRO BEKLEYEN TAŞERON ÇALIŞANLAR;

Buna göre Belediyelerde 400 bin çalışan kadro için beklemekte. Milli savunma Bakanlığında ise 1054 çalışan taşeron olarak görevini sürdürmekte. Kültür ve Turizm Bakanlığında DT Genel Müdürlüğü 602, Tarım ve Orman Bakanlığı 9.201, TCDD'de 5 iştirak ve 4 bağlı ortak kurumlarında 3.447 taşeron olarak çalışıyor.

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi.

Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı'na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi'ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

KİT İŞÇİ SINAVLARI

İlgili kararda şu ifadelere yer verildi ve bu sayada 2020'de KİT'lerde çalışan işçilere kadro verilmesi yönünde bir adım atıldı.

"MADDE 8- (I) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

.