Popüler Haberler

15 Temmuz dua metni

Diyanet tarafından yapılan açıklamada tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen 15 Temmuz dua metni yayınlandı.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen metinde 15 Temmuz duasının ayrıntıları da belli oldu.

Türkiye genelinde tüm camilerde okunacak olan 15 Temmuz duası şöyle:

15 Temmuz dua metni Diyanet

Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce
Rabbimiz!
Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle
Allahım!
Huzur-i ilahinde ellerimizi açtık, sana iltica ediyoruz, cân-ı gönülden yalvarıyoruz, bizleri
huzurundan boş çevirme Allahım!
Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’dan Hz. İsa’ya yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu
nebilere selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah’ım!
Bilhassa server-i asfiya, hatemü’l-enbiya, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz’e sonsuz salat
ve selam gönderiyoruz. Sen ulaştır Allah’ım!
Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Suçlarımızı,
günahlarımızı, kusurlarımızı, itiraf ediyoruz. Sen bizleri bağışla Allah’ım!
Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Kerim olan Ulu Allah’ımız! Rahmetini, bereketini, lütfunu,
keremini, inayetini bizlerden esirgeme Allah’ım!
Ey bizleri 15 Temmuz gecesinde milletçe büyük bir felaketten, büyük bir badireden kurtaran
Yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamd u senalar ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü dergah-ı
uluhiyyetinde kabul eyle Allahım!
Ya İlahî, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve
bekasına yönelik ihaneti püskürtmek için hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara
meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din ü devlet, mülk ü millet,
istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her
birini sonsuz rahmetine gark eyle. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Ya Rabbi. Bütün
şehitlerimizi, Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle
Allahım.
Kabirlerini pür nur, makamlarını âlî eyle Allahım! Her birine rahmet ve minnet borçlu
olduğumuz mübarek şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle
Ya Rabbi!
İlahi! Ecdadından aldığı kudsi mirasa, vatanına ve istiklaline sahip çıkan, hukukuna kastetmek,
izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan buişgal karşısında Çanakkale ruhuyla yekvücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya
dur diyen bu necip milletimize asla zeval verme Allahım!
Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, dinini, istiklalini en muazzez varlığı bilen, 15 Temmuz
gecesi ortaya koyduğu onurlu duruşuyla nesiller boyu şükran ve minnetle yâd edilecek olan
aziz milletimizi mahzun etme Allahım!
Zalime karşı mazlumun yanında yer alan, gariplere, kimsesizlere, biçarelere çare olan, ırk, dil,
din ayrımı gözetmeksizin kendisine sığınanlara bağrını açan, fakire, düşküne, yetime kol kanat
geren bu millete hep rahmetinle muamele eyle Allahım! Bu ihanet kalkışmasına karşı duran,
milletinin yanında yer alan silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü kötülükten,
şer, fitne ve fesattan muhafaza eyle!
Allahım! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme! Mabetlerimizin
göğsüne namahrem eli değdirtme, ezanlarımızı susturtma, şanlı bayrağımızı indirtme Allahım.
Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitne ve fesatlardan
milletimizi memleketimizi halas eyle Allahım.
Allahım! Suret-i Haktan görünerek din görüntüsü altında bu milletin arasına fitne, fesat
tohumları ekenleri kahr u perişan eyle! Bizi dinle, imanla, Kur’an’la, Peygamberle, Allah ile
aldatanlardan ve aldananlardan eyleme Allahım! Bu aziz millete karşı hile, oyun ve tuzak
kuranların tuzaklarını kendi başlarına çevir ya Rabbi!
Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut
olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim
eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu
meş’um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım!
Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere
bahşeyleAllahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan
eyleAllahım! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı,
ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!
Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ve merhametten ayırma Allahım! Kötülerin
kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma Allahım!
Allahım! Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz
bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma! Bizi sırât-ı müstakiminden
ayırma Ya Rabbi!
3
Rabbimiz! Bize rahmetinle muamele eyle! Her türlü inkârcı ve münafığa karşı bize yardım et!
Bizleri onlar karşısında küçük düşürme!
Allah’ım! Bozguncu ve fesatçılara karşı bizi her daim muzaffer eyle! Bizleri her türlü fitne ve
fesattan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan muhafaza eyle. Bizlere basiret ve feraset ihsan eyle.
Ya Rabbi! Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, Senin adının gök kubbede yankılanması
için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme!
Allahım! Her daim mağdurların yanında yer almış, umut olmuş, muhacirlere kucak açmış bu
milletin üzerinden rahmet ve nusretini eksik etme!
Umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımıza fesat tohumları ekmeye
çalışanlara fırsat verme!
Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan
bizleri halas eyle!
Biz sana dayandık, sana güvendik, gücümüzü sana imandan aldık, yıkılmamıza ve dağılmamıza
izin verme Allah’ım!
İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup
haddi aşan kullarından olmaktan sana sığınırız. Sen, milletimizin bu soylu direnişini bir adalet
ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle Allahım!
Ya Rabbi! Aziz milletimizin katkısıyla bütün şehitlerimiz için okuduğumuz 100 bin hatmi şerifi
kabul eyle. Şehitlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz makbul eyle. Makamlarını âli mekanlarını
cennet eyle. Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz
eyleAllahım! Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslâm beldelerini ve
tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah’ım!
Amin, veselamünalelmurselin, velhamdülillahirabbil âlemin…