Özkan Karaca'dan yeni bir kitap - Kültür Sanat
21℃
İstanbul
26 Eylül 2017
''Dinlerde, Mitolojilerde, Savaşlarda: Kurban''

Özkan Karaca'dan yeni bir kitap...

Araştırmacı-Yazar Özkan Karaca, MSN Yayıncılık'tan çıkan yeni kitabında farklı ve sıradışı, "kurban" konusunu işledi.

Kültür Sanat
Özkan Karaca'dan yeni bir kitap...

Araştırmacı-Yazar Özkan Karaca, MSN Yayıncılık'tan çıkan yeni kitabında farklı ve sıradışı, "kurban" konusunu işledi.

Kitapta bilinen ve birbirini tekrar eden İslam dininin kurban usul ve öneminden ziyade; semavi ve batıl dinlerde yapılan kurban uygulamalarını, eski uygarlıklarda yapılan kurban ritüellerini, ideolojilerin kurbanı olan insanların ve savaşlarda canlarını yitirenler anlatılıyor. Kurban kavramını tarihin derinliğinden alarak sebep ve sonuçlarını günümüze kıyaslayarak taşıyor.

Bu kitapta, kurban mevzusunu tarihsel derinliğinden yol alarak ve hadiselerin perdesini aralayarak; Teolojik, antropolojik, antropomorfist ve psikolojik olarak ele alınmıştır. Kitap eski uygarlıklarda, semavi ve batıl dinlerde, mitolojilerde, ideolojilerde, savaşlarda v.b. durumları kurbanla ilişkilendirerek kurban mevzusunu farklı yaklaşımla ele alarak kaleme alındı. Alanında farklı yazılan ve sürükleyici diliyle dikkat çeken kitap, tüm seçkin kitapevleri ve kitap sitelerinde yerini almıştır.

KİTAPTAN:

İnsan soyunun değer verdiği ilk nesne yiyecektir. Yiyeceğin elde edilmesi sadece avcının, toplayıcının veya çiftçinin elinde olan bir şey değildi. Bunların üzerinde yiyeceği denetleyen bir güç vardı ki, insanlar ihtiyaçlarını sağlamak istediklerinde bu güce başvurmak ya da O'nun sözünü dinlemek mecburiyetinde idiler. Böylelikle, bu güç ile insanlar arasındaki ilişkinin kurulması amacına yönelik dinsel törenler ortaya çıkmıştır. Tarihte, insanlığın ilk yaratıldığı zamandan günümüze gelinceye kadar, çeşitli kültür seviyelerinde birçok insan toplulukları yaşamış ve her topluluğun kendisine özgü dini yaşantıları olmuştur. Nitekim yapılan antropolojik çalışmalar, ulaşılabilen en eski dönemlerde de insanların dini yaşantılarının olduğunu göstermektedir.
İlahi dinlerin kutsal kitaplarına ve Kuran’a göre ilk insanla başlayan dini hayattan bahsedebiliriz. Hz. Âdem ilk insan, aynı zamanda da ilk peygamberdir. Çeşitli kaynaklarda kurbanın ilkel topluluklardan itibaren bütün dinlerde kendini gösteren bir ibadet olduğu ifade edilmektedir.
Dolayısıyla bir dini inanışa sahip olan insanlar, yaratıcı olarak kabul ettikleri Yüce Varlığa olan bu inanç ve bağlılıklarını dua ve sungularla dile getirmiş, inandıkları Yüce Varlığa ibadet etmişlerdir. Bu ibadetler içerisinde "kurban" hemen hemen bütün dinlerde ortak bir dini davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurban sunan toplulukların sunacakları kurbanlıklar ve kurban çeşitleri yine onların kültürüne göre değişmekle birlikte kurban sunma davranışı, ilkel insanlardan gelişmiş toplumlara kadar, bütün dinlerde görülen ortak ibadettir.