İşkence aletlerini andırıyorlar...

1900'lü yılların başında kullanılan korkunç tıbbi aletler!